H άλλη όψη: Γεύσεις, Γαστρονομία, Τοπική Διατροφή …

5 Min Read

Από τη θεωρία …

Με τον όρο Φεστιβάλ εννοούμε μια τυπική περίοδο ή το πρόγραμμα που απαρτίζεται από ευχάριστες δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις με εορταστικό χαρακτήρα και δημοσίως προσανατολίζεται σε μια ιδέα, ένα συμβάν ή ένα γεγονός (Janiskee, 1980:97). Tα φεστιβάλ χαρακτηρίζονται ως μια αλληλουχία δραστηριοτήτων, βασικό συστατικό των οποίων αποτελεί η ευδιαθεσία και η ψυχική ευεξία. Ο όρος αυτός συνεπάγεται  οτιδήποτε προσφέρει αποδέσμευση από τις έγνοιες της καθημερινότητας (Meyer, 1950: 438). Κάθε φεστιβάλ συνιστά πλέον ένα ιδιαίτερο γεγονός, που ο τόπος και οι άνθρωποι του το καταγράφουν  με έντονα χρώματα στα κοινωνικά τους αποτυπώματα.  Ένα φεστιβάλ  για να διαθέτει μια στοιχειώδη υπεραξία οφείλει να έχει μια ιδιαίτερη, μια μοναδική ταυτότητα & ατμόσφαιρα. Δίνει αφορμές στους κατοίκους (εκτός της διασκέδασης & της αναψυχής) να οραματιστούν εκ νέου, να δουν την περιοχή τους από διαφορετική οπτική γωνία, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ποιότητα της μεταξύ τους επικοινωνίας και εμπλουτίζοντας την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ κοινωνικών, εθνικών, ηλικιακών και πολιτιστικών υπο-ομάδων (Klaic et al., 2005:48). Τέλος,  οφείλει να έχει την ικανότητα να παρέχει τόσο απτά οικονομικά οφέλη, όπως πρόσθετο εισόδημα, όσο και άυλα, όπως η τόνωση της αυτοπεποίθησης της κοινότητας και η αναμόρφωση της εικόνας μιας περιοχής.

… Σε έναν αξιοπρεπή σχεδιασμό ενός Φεστιβάλ

με κεντρικό σημείο αναφοράς την … Γεύση

Ποια είναι η ταυτότητα του; Φεστιβάλ, έκθεση, γιορτή, όλα μαζί; Αφορά σε προϊόντα, σε γεύσεις, σε γαστρονομία, όλα μαζί;

Αφορά στα τοπικά προϊόντα ή μήπως σε τοπικές μαγειρικές και συνήθειες;

Ποιους ενδιαφέρει να συμμετέχουν και γιατί, τόσο από την πλευρά των επισκεπτών όσο και από την πλευρά των ενδιαφερομένων για τα προϊόντα τους;

Ποιοι το ζήτησαν να υλοποιηθεί και ποια ανάγκη τo γέννησε;

Ποιοι το υποστήριξαν οργανωτικά και ποιες οι ειδικές γνώσεις τους στη δημιουργία αντίστοιχων γεγονότων;

Ποιες παράλληλες πολιτιστικές ή τουριστικές εκδηλώσεις το συνοδεύουν και γιατί;

Που ανήκει; στις γιορτές τοπικού χαρακτήρα, στις προσπάθειες διατήρησης κοινωνικής συνοχής, σε ένα σύνολο από σχεδιασμένες συναφείς δράσεις, στην προώθηση εταιρειών, προϊόντων ή ειδικών ομάδων παραγωγών;

Τι οφείλει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον ως προωθητικά εργαλεία;

  • Πλήρη οπτική ταυτότητα
  • Ισχυρή ηλεκτρονική προβολή μέσω μιας απλής & φιλικής ιστοσελίδας & των συνδεδεμένων με αυτή κοινωνικών δικτύων. Μέσω αυτών προβάλλονται & προωθούνται καιρό πριν, όλες οι συνιστώσες του φεστιβάλ: συμμετέχοντες, εκδηλώσεις, πληροφορίες κλπ, όλα με κοινή αισθητική.

Ποιοι συμμετέχουν και γιατί; Αρκεί όποιος παράγει κάτι και δραστηριοποιείται στην περιοχή για να συμμετέχει; Μπαίνουν κάποια στοιχειώδη κριτήρια συμμετοχής; Στηρίζεται στον εθελοντισμό και στη συμμετοχή – υλοποίηση μέσω τοπικών συλλόγων;

Η περίπτωση  της Δυτικής Μακεδονίας …

Έχει συχνά αναφερθεί ότι η στρατηγική στην επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια μας (όπως και σε άλλες βέβαια στη χώρα) είναι επί της ουσίας ‘ορφανή’. Δεν υπάρχει διαχρονικά ένας επικεφαλής φορέας ή μια δομή που την παρακολουθεί και φυσικά την υποστηρίζει μεθοδικά, επιστημονικά και επιχειρησιακά. Ένα από τα αποτελέσματα αυτού του σημαντικού κενού στο στρατηγικό επίπεδο, είναι όσες (οριζόντιες κυρίως) προσπάθειες ή πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται σχετικά με τους επιχειρηματίες & τα προϊόντα μας, να έχουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της ‘μικρής κλίμακας’ και της ελάχιστης προστιθέμενης αξίας.

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις δράσεις γύρω από την τοπική διατροφή, τη γαστρονομία και τα προϊόντα τροφίμων – ποτών. Ενέργειες που απαιτούν τη φυσική παρουσία κόσμου βρίσκονται κάπου ανάμεσα σε έκθεση, γιορτή, πανηγύρι, φεστιβάλ κλπ. Υποστηρίζονται μόνιμα σχεδόν από τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους (κατά περίπτωση αξιολογότατους) που με αυταπάρνηση συμμετέχουν με φορεσιές, χορευτικά και εδέσματα … και έως εκεί …

Η Άλλη Όψη:

Δεδομένου πως κάθε γωνιά της Ελλάδας διατείνεται ότι διαθέτει ‘εξαιρετική γαστρονομία και ποιότητα τοπικών προϊόντων’, ή παραμένουμε στη μικρή κλίμακα και … κερνιόμαστε μεταξύ μας σε εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα, ή αξιοποιούμε την επιστημονική γνώση των ειδικών και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να αλλάξουμε κατηγορία και να προσφέρουμε κυρίως πεδίο ανάπτυξης σε αυτούς που το χρειάζονται:

Εξειδικευμένη προώθηση για τους επιχειρηματίες και τις εταιρείες τους.    

 

 

Μοιραστείτε την είδηση