Η Advent ξεκίνησε τη διαδικασία εντοπισμού και πρόσληψης επαγγελματιών – επιστημόνων, μηχανικών και διευθυντικών στελεχών για τις εγκαταστάσεις στην Κοζάνη

2 Min Read

Η Advent, αμερικανική εταιρεία που αναπτύσσει, κατασκευάζει και συναρμολογεί πλήρη συστήματα κυψελών καυσίμου, καθώς και προμηθεύει πελάτες με κρίσιμα εξαρτήματα για κυψέλες καυσίμου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  ξεκίνησε τη διαδικασία εντοπισμού και πρόσληψης βασικών επαγγελματιών – επιστημόνων, μηχανικών και διευθυντικών στελεχών που θα διαδραματίσουν αναπόσπαστο ρόλο στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Κοζάνη, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση.

Αυτά στο πλαίσιο του έργου Green HiPo, που  περιλαμβάνει την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων κυψελών καυσίμου HT-PEM και συστημάτων ηλεκτρολύτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου, αντίστοιχα.

Το έργο θα εδρεύει στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και θα βοηθήσει σημαντικά στη μετάβαση της περιοχής από την οικονομία που βασίζεται στον άνθρακα σε ένα οικολογικότερο οικονομικό μοντέλο. Μια νέα υπερσύγχρονη εγκατάσταση στη Δυτική Μακεδονία θα φιλοξενήσει την παραγωγή κυψελών καυσίμου και ηλεκτρολυτών και θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Αυτά τα άτομα θα καθοδηγήσουν κρίσιμες λειτουργίες όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η τεχνογνωσία τους θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την κατασκευή καινοτόμων συστημάτων κυψελών καυσίμου με μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων υψηλής θερμοκρασίας και συστημάτων ηλεκτρολύτη. Η προσεκτική διαδικασία επιλογής της Advent διασφαλίζει την πρόσληψη επαγγελματιών υψηλού επιπέδου για την υποστήριξη της επιτυχούς εκτέλεσης του έργου Green HiPo IPCEI, εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχία και την καινοτομία του έργου.

Μοιραστείτε την είδηση