Η Αφοί Κομπατσιάρη ΑΕ αναζητά άτομο έως 35 ετών για τη στελέχωση νέας θέσης εργασίας στην Κοζάνη

1 Min Read

Η Αφοί Κομπατσιάρη ΑΕ που κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της μαζικής εστίασης, αναζητά άτομο έως 35 ετών για τη στελέχωση νέας θέσης εργασίας σε υποκατάστημά της στην  Κοζάνη.

Εκπαίδευση και Προϋπηρεσία :

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

 • Γεωπόνου-Τεχνολόγου Τροφίμων ή συναφούς αντικειμένου
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση χρήσης υπολογιστών

 

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα
 • Άριστη διαχείριση χρόνου

 

 

Αρμοδιότητες :

 • Καθημερινός συντονισμός του προσωπικού και κατανομή των ατόμων στις ανάλογες θέσεις εργασίας με βάση τις ανάγκες του προγράμματος.
 • Επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του χώρου.
 • Τήρηση της διαδικασίας παραγωγής αλλά και του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης.
 • Διαχείριση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.
 • Έλεγχος παραλαβών εισερχομένων α’ υλών και προϊόντων στην εγκατάσταση.
 • Επίβλεψη χώρων και συνθηκών αποθήκευσης α’ υλών και εμπορευμάτων.
 • Επιτήρηση σταδίων προετοιμασίας κουζίνας
 • Επιβεβαίωση ορθών παραγωγικών πρακτικών και πρακτικών υγιεινής.
 • Παρακολούθηση και τεκμηρίωση κρίσιμων σημείων παραγωγικής διαδικασίας ( καταγραφή θερμοκρασιών αποθήκευσης, θερμοκρασιών μαγειρέματος, τεκμηρίωση εξυγίανσης και καθαρισμού χώρων κ.α)

 

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εξέλιξης

Βιογραφικά στο [email protected].

Μοιραστείτε την είδηση