Η Άλλη Όψη / Καινοτομία….

2 Min Read
wallup.net

αειφορία,
βιώσιμη ανάπτυξη,
αλυσίδα αξίας,
οικολογική συνείδηση.
περιβαλλοντική νοοτροπία,
διατηρησιμότητα,
κοινωνική ευθύνη,
πράσινη ανάπτυξη,
βιωσιμότητα,
στρατηγικός προγραμματισμός,
αλυσίδα αξίας,
επιχειρηματική νοοτροπία,
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
στρατηγικό μάνατζμεντ,
κοινωνική συνοχή,
οριοθέτηση προτεραιοτήτων,
κοινωνικό περιβάλλον,
πολιτιστικό περιβάλλον,
δυναμικό περιβάλλον,
τεχνολογικό περιβάλλον,
μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα /

ευκαιρίες και απειλές,
τομεακή ανάλυση,
επιχειρησιακή κουλτούρα,
όραμα και αποστολή,
ανθρώπινα ισοζύγια,
στόχοι και δείκτες μέτρησης,
διαδικασίες ….

- Advertisement -

όλα μα όλα και άλλα τόσα συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι αυτή η οποία πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.

– Η Άλλη Όψη:

αν λείπει όμως κάτι,
το ποτάμι δεν πάει μπροστά όπως πρέπει,
η ζωή
δεν εξελίσσεται,
δεν βελτιώνεται,
δεν ανανεώνεται και
δεν ιντριγκάρει τα ανήσυχα πνεύματα και μυαλά /

το ποτάμι
παραμένει στάσιμο,
θολώνει,
χάνει την καθαρότητα του και γίνεται άβατο …

Κ α ι ν ο τ ο μ ί α /
συνεχώς και
πάντα,
ως σκοπό και στόχο …

ως ιδέα,
ως μέσο,
ως αφορμή,
ως αποτέλεσμα …

την ψάχνουμε,
την επιδιώκουμε,
την επινοούμε …

Κ α ι ν ο τ ο μ ί α,
σε όλα
για να μην μένει τίποτε στάσιμο και
τίποτα να μην είναι βαρετό μέσα και έξω από μας …

enough is enough στο συντηρητισμό,
enough is enough στον καθωπρεπεισμό,
enough is enough στις πεθαμένες κατσίκες,
enough is enough στη ρουτίνα και στην επανάληψη /

καινοτομούμε πρωτίστως ως στάση ζωής
απέναντι σε όλα …

Μοιραστείτε την είδηση