Η Άλλη Όψη / Κοινωνικό Κεφάλαιο – Αναξιοποίητο ακόμη …

2 Min Read

Με το κοινωνικό κεφάλαιοτων τοπικών κοινωνιών στην περιφέρεια μας σπάνια έως ποτέ ασχολούνται μεθοδικά οι καλούμενοι ως ‘φορείς’. Ανεξάρτητα από αυτό,τέτοιο κεφάλαιο υπάρχει ακόμη και σήμερα, στις παραμένουσες δυσκολίες του 2017.Δεν αξιοποιείται βέβαια μεθοδικά & με κάποιο πλάνο από ένα «θεσμικό δίκτυο» που δυστυχώς απουσιάζει, όπως και τόσα άλλα. Ένα τέτοιο θεσμικό δίκτυο θα έπρεπε να απαρτίζεται από φορείς της αυτοδιοίκησης, κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και πολίτες με ειδικές δεξιότητες. Τα δίκτυα αυτά σήμερα στην ανεπτυγμένη Ευρώπη είναι καταλύτες αλληλεπιδράσεων μεταξύ φορέων δημοσίου & ιδιωτικού τομέα,αλλά και προσώπων που σχετίζονται μεταξύ τους κυρίως γεωγραφικά.

- Advertisement -

Ενώ λοιπόν φαίνεται να υπάρχει αξιόλογο κοινωνικό κεφάλαιο, απουσιάζει κάποιοθεσμικό δίκτυο το οποίο θα μπορεί νατο αξιοποιήσει παραγωγικά για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων,κυρίως κοινωνικής συνοχής. Η συγκεκριμένη διαπίστωση προσθέτει άλλη μία ερμηνεία ως προς την χαμηλή ανάπτυξη &την αναπτυξιακή οπισθοχώρηση στην περιοχή ευρύτερα.

Η Άλλη Όψη:

__________________________________________________________________________________________

Τα κάθε είδους θεσμικά ή μη δίκτυα συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς στην περιοχή μας, εξασθενούν γρήγορα, αποδυναμώνονται, δεν διαθέτουν δυναμική. Είναι προφανές πως οι όποιες ισχυρές κοινωνικές προσωπικότητες υπάρχουν, δεν ασχολούνται με την πολιτική ή την αυτοδιοίκηση και περιορίζονται σε συλλογικές δραστηριότητες κυρίως λαογραφικού ή αθλητικού χαρακτήρα, ή εν τέλει απλά αρνούνται να συμμετάσχουν σε δράσεις κοινού χαρακτήρα. Καταγράφεται επίσης στοιχειώδης αδυναμία ή διάθεση από τα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα της περιφέρειας να ηγηθούν οποιασδήποτε σχετικής πρωτοβουλίας, που να αξιοποιεί τη φρεσκάδα και την άλλη ματιά των φοιτητών & σπουδαστών.

Η μόνη ελπίδα εναποτίθεται στους νέους επιστήμονες και στους εν δυνάμει επαγγελματίες με δυναμικό χαρακτήρα, όλοι με απαραίτητη προϋπόθεση το έντονο κοινωνικό ένστικτο, που ίσως μπορέσουν να ενώσουν τις αδρανείς δυνάμεις τους και να ασκήσουν πίεση μέσω δημοσίων τοποθετήσεων ή εκδηλώσεων ειδικού χαρακτήρα.

(το παρόν αφορά επικαιροποίηση παλαιότερου σχετικού κειμένου μου)

Μοιραστείτε την είδηση