Η Άλλη Όψη / Το βλέμμα του ανθρακωρύχου …

5 Min Read

αλλαγή ενεργειακού μείγματος;

αλλαγή στρατηγικού management;

προσαρμογή σε Ευρωπαϊκές οδηγίες;

μετάβαση;

μετεξέλιξη;

τι;

 

απασχολεί πολλούς η εποχή στην οποία έχουμε ήδη μπει

αρκετά πιο νωρίς και σίγουρα πιο βίαια από ότι περιμέναμε να γίνει /

η μεταλιγνιτική εποχή είναι ήδη εδώ,

όπως είμαστε ακόμη εδώ και εμείς που θα υποστούμε τις τεράστιες αρνητικές της συνέπειες και τις κατά πολύ λιγότερο θετικές (αν και εφόσον υπάρξουν κάποιες τέτοιες) …

 

η προετοιμασία για τη στρατηγική και τις δράσεις που μπορούν να ισορροπήσουν στο μέτρο του δυνατού τις αναμενόμενες δυσμενείς αναπτυξιακές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες

έχει ανοίξει εδώ και μερικά χρόνια /

υπάρχουν πλήθος προσεγγίσεων, απόψεων και εκτιμήσεων,

τόσο από τεχνοκρατικής, όσο και από πολιτικής πλευράς …

 

θα χαθούν ίσως και 8.000 θέσεις εργασίας σε 4-5 χρόνια;

θα μειωθεί δραματικά ο τζίρος από τις παράλληλες & συνδεόμενες δραστηριότητες με την εξόρυξη και την παραγωγή;

θα μειωθούν από την άλλη και οι περιβαλλοντικές συνέπειες;

 

σε ότι αφορά στις δράσεις προσαρμογής στις νέες συνθήκες (μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα) και στους ανταποδοτικούς πόρους που αναμένονται, αναφέρονται τα εξής:

 • Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα: τέλος, όπως το γνωρίζαμε /
 • Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: σε εξέλιξη η θεσμική του διαμόρφωση σχετικά με τον ειδικό λογαριασμό για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών (ανεξάρτητα από άλλα αντισταθμιστικά μέτρα)/
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός: σε εξέλιξη επίσης, από ειδικές κλειστές ομάδες εργασίες …

 

__________________________________________________________________________________

Η Άλλη Όψη:

 

Θα μείνω στο κύριο χαρακτηριστικό του Ειδικού Λογαριασμού για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, που αφορά σύμφωνα με το επίσημο κείμενο αποκλειστικά και μόνο σε έργα και δράσεις με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνια μόνιμων θέσεων εργασίας …

 

τα χρήματα είναι πολλά, ως εκ τούτου το κεντρικό κράτος επιθυμεί διακαώς να τα διαχειριστεί και φαίνεται ότι έτσι τελικά θα γίνει/

μέσω opengov έγινε δημόσια διαβούλευση για την κατεύθυνση των δράσεων που θα επιλεγούν και εν συνεχεία οριστικοποιήθηκε ένα τελικό κείμενο, το οποίο θεωρητικά ενσωμάτωσε σημεία των προτάσεων που έγιναν αποδεκτά και που συνοψίζονται ως εξής σε ένα 7σέλιδο κείμενο (http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2018/11/etdm.pdf):

 • εισάγεται στη λογική της αξιοποίησης των πόρων ο νέος θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων για τις ΑΠΕ και τη μείωση της Ενεργειακής Φτώχειας /
 • ορίζεται ως βασικός αποδέκτης δράσεων ο πρωτογενής τομέας /
 • για πρώτη φορά μνημονεύεται η βιομηχανική κληρονομιά ως τομέας επενδύσεων /
 • προβλέπονται ειδικές δράσεις για την εργασία /
 • προβλέπονται ειδικές δράσεις για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία με έμφαση στην κυκλική οικονομία /
 • προβλέπεται τεχνική βοήθεια

 

Για το 2018:

 • ονοματίζεται το πρώτο έργο (επένδυση επεξεργασίας λυματολάσπης από αστικά λύματα με ελάχιστες θέσεις εργασίες, αλλά μεγάλη περιβαλλοντική αξία)
 • ονοματίζεται πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές
 • ονοματίζεται η χρηματοδότηση μελετών χρηματοδότησης μελετών βιωσιμότητας και τεχνικής ωρίμανσης έργων ΑΠΕ, εξηλεκτρισμού των μεταφορών και εξοικονόμησης ενέργειας από Ενεργειακές Κοινότητες

 

τι έχουμε δει και ακούσει επιγραμματικά ως τώρα σχετικά με όλο αυτό το τεράστιο πολυτομεακό ζήτημα (σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο;

 • αμέτρητες δηλώσεις για τη ανάγκη επιτάχυνσης των δράσεων
 • δελτία τύπου για τις μετακινήσεις των ομάδων εργασίας προς παρουσίαση της σημερινής κατάστασης και την απόκτηση εμπειριών από άλλες περιοχές με τα ίδια προβλήματα
 • αποσπασματικά άρθρα, φωτογραφίες και tweets από πολιτικά και τεχνοκρατικά στελέχη που συμμετέχουν στις διαδικασίες ανταλλαγής εμπειριών

 

βρισκόμαστε σχεδόν στο 2019, μετά από τόσα χρόνια διαχείρισης αυτών των ειδικών πόρων και όλα αυτά τα ειδικά εργαλεία βρίσκονται ακόμη σε ειδικές θέσεις των σκληρών δίσκων των laptops των ειδικών στελεχών με τις ειδικές γνώσεις /

 

δεν χρειάζεται κάποια ειδική δράση ευρείας δημοσιότητας (ποιος να καταλάβει και τι άραγε, καθώς απαιτούνται αποκλειστικά ειδικές γνώσεις για το θέμα) /

δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό διαδικτυακό σημείο όπου να υπάρχει συγκεντρωμένο το υλικό προετοιμασίας (ποιος θα το διαβάσει εξάλλου) /

δεν χρειάζεται κάποια εξειδικευμένη διεύρυνση των κλειστών ομάδων εργασίας (οι κλειστές ομάδες προωθούν τα σχετικά θέματα πιο γρήγορα) /

δεν χρειάζεται καμία ειδική διαβούλευση στο πλαίσιο εφαρμογής του Καλλικράτη και κυρίως της λογικής των δημοκρατικών διαδικασιών (δεν ασχολείται κανείς εξάλλου με αυτές τις λεπτομέρειες) /

 

το βλέμμα του ανθρακωρύχου λέει πολλά

και κρύβει ακόμα περισσότερα …

Μοιραστείτε την είδηση