Η Άλλη Όψη / Τρόφιμα & Ποτά της Δυτικής Μακεδονίας …

2 Min Read

Στη Δυτική Μακεδονία,

δεν έχουμε:
ινστιτούτο τροφίμων, οποιασδήποτε μορφής περιφερειακό υποστηρικτικό φορέα στην έρευνα και στην προώθηση της αγροδιατροφής, αξιόμαχα συναφή ερευνητικά & ακαδημαϊκά κέντρα, εστιασμένα επιμελητήρια και συλλόγους, στοιχειώδη συνεργατικά δίκτυα γαστρονομίας και διατροφής, ούτε καν μια θεματική ιστοσελίδα   …

- Advertisement -

έχουμε:
μερικές πολύ αξιόλογες εταιρείες σε τρόφιμα – ποτά που δημιουργούν τις συνθήκες ανάπτυξης κατά μόνας, όπως και μία κρίσιμη μάζα νέων ελπιδοφόρων εταιρειών που δραστηριοποιείται στα προϊόντα εκτός ραφιού super market …

δεν έχουμε:
σχεδόν κανένα συντονισμό και ευθυγράμμιση των πολιτικών, των φορέων και των χρηματοδοτήσεων με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις των εταιρειών …

έχουμε:
απλά και μόνο ελπίδες & αμέτρητα ευχολόγια για καλύτερα αποτελέσματα και ανάπτυξη …  κατά     μόνας  και κατά  βούληση,  με  πρωτοβουλίες  αποκλειστικά  των  επιχειρηματιών , ίσως και της υπό δημιουργίας αγροδιατροφικής σύμπραξης,  αν  βέβαια  υποστηριχθεί  σωστά  από  επαγγελματίες  και ειδικούς  του χώρου …

Η Άλλη Όψη:

Μόνο η βαθιά γνώση, η επιμελής προετοιμασία και η επιστημονική στήριξη δημιουργεί τη διαφοροποίηση και προσθέτει αξία. Το πως και ποιος θα συμμαζέψει οργανωτικά στο περιφερειακό επίπεδο τον κατακερματισμό των όποιων υποστηρικτικών δράσεων και πρωτοβουλιών στην επιχειρηματικότητα, ειδικά στα τρόφιμα και ποτά, δεν είναι δυστυχώς προφανές.

Για να προτείνει κάποιος μια άλλη όψη, μια άλλη πρακτική υποστήριξης, πρέπει πρώτα να ελπίζει πως αυτή θα μπορεί να εφαρμοστεί  με τις τρέχουσες συνθήκες και πρόσωπα …

Όσοι θεωρείτε τον εαυτό σας παράγοντα, αυτοδιοικητικό ή επιχειρηματικό θεσμικό παίκτη και δεν εργάζεστε απολύτως στοχευμένα και μεθοδικά για αποτελέσματα στην επιχειρηματική αγορά, απλά αφήστε το …

Αφήστε τους επιχειρηματίες να αναπτύσσονται όσο μπορούν με δικές τους πρωτοβουλίες και μην τους δημιουργείτε καν προσδοκίες …

Μοιραστείτε την είδηση