Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα για τις ελλείψεις σε αναισθησιολόγους σε Μαμάτσειο και Μποδοσάκειο

8 Min Read

Στο θέμα του ζητήματος που υπάρχει στα Νοσοκομεία της περιοχής με την έλλειψη αναισθησιολόγων αναφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα με έγγραφο της 4ης Ιανουαρίου 2022, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Αβδελά και Κ. Χήτα της Ελληνικής Λύσης , με θέμα «Το ‘Μαμάτσειο’ Νοσοκομείο της Κοζάνης και το ‘Μποδοσάκειο’ Νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας χωρίς αναισθησιολόγο»

Στην απάντηση της κας Γκάγκα αναφέρονται τα εξής:

  • Στο Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο» προβλέπονται επτά (7) οργανικές θέσεις Αναισθησιολογίας, εκ των οποίων είναι καλυμμένες οι δύο (2), ενώ από τις πέντε (5) κενές θέσεις, οι τρεις (3) είναι δεσμευμένες σε προκήρυξη.
  • Στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» προβλέπονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις Αναισθησιολογίας. Oι υπηρετούντες ανέρχονται σε δύο (2), ενώ οι δύο (2) κενές θέσεις έχουν προκηρυχθεί και αναμένεται η ολοκλήρωση διαδικασίας από τα Συμβούλια Κρίσεων και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας).

Στο πλαίσιο εμφάνισης της πανδημίας και κορύφωσής της, παρέστη άμεση και επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ., με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των Νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, όπου το επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή της Κοζάνης αξιολογήθηκε ως ιδιαιτέρως βαρύ, εκδόθηκαν οι κάτωθι εγκρίσεις για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ..

Συγκεκριμένα, αναφορικά με το μόνιμο ιατρικό προσωπικό, έλαβαν χώρα τα εξής:

  • Με την υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.8252/07.02.2020 απόφαση έγκρισης, προκηρύχθηκαν εννέα (9) θέσεις ιατρών στο Γ.Ν. Κοζάνης, καίριων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως Καρδιολογίας, Παιδιατρικής, Εσωτερικής Παθολογίας, Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αναισθησιολογίας, Ουρολογίας και Παθολογικής Ανατομικής , εκ των οποίων πληρώθηκαν οι έξι (6), ενώ οι τρεις (3) απέβησαν άγονες.

Για το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, με την ίδια έγκριση, προκηρύχθηκαν έξι (6) θέσεις, οι οποίες έχουν καλυφθεί, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του Νοσοκομείου με έξι επιπλέον ιατρούς.

  • Με την υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.54549/21.09.2020 έγκριση προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), για το Γ.Ν. Κοζάνης εγκρίθηκε η προκήρυξη δύο (2) θέσεων, Εσωτερικής Παθολογίας και Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, από τις οποίες πληρώθηκε η μία (1) θέση.

Στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, η ως άνω έγκριση οδήγησε στην προκήρυξη δύο (2) θέσεων, με αποτέλεσμα την πλήρωση μίας (1) θέσης Καρδιολογίας.

Η προσπάθεια ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη διασφάλιση της επαρκούς εξυπηρέτησης των πολιτών, συνεχίστηκε και στο 2021, με την έκδοση της υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021 απόφασης, σύμφωνα με την οποία, στο Γ.Ν. Κοζάνης προκηρύχθηκαν επτά (7) θέσεις. Η διαδικασία επιλογής ιατρών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο για τις πέντε (5) από τις επτά (7) θέσεις, δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, μεταξύ των οποίων και η Αναισθησιολογία.

Στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, με την ως άνω έγκριση προκηρύχθηκαν τέσσερις (4) θέσεις, ενώ πληρώθηκε μόνο η μία, και συγκεκριμένα για την θέση της Αναισθησιολογίας, δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος.

Επίσης, να σημειωθεί ότι, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, της υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.49607 /07.09.2021, δεύτερης έγκρισης του 2021, σύμφωνα με την οποία στο Γ.Ν. Κοζάνης προκηρύχθηκαν πέντε (5) θέσεις, εκ των οποίων οι τρεις Αναισθησιολογίας και στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας προκηρύχθηκαν τέσσερις (4) θέσεις, εκ των οποίων οι δύο (2) αφορούν την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας.

Ανάλογες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν για την στήριξη του ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων, που εδρεύουν σε πληττόμενες περιοχές, με την πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού.

Στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνεται η απρόσκοπτη προσπάθεια που καταβλήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και τον Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), με στόχο τη στελέχωση και την ετοιμότητα των Νοσοκομείων Δυτικής

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Εγκεκριμένες θέσεις Προσλήψεις Κενές Θέσεις χωρίς Υποψήφιους Αναμονή για έγκριση από το ΥΥ
Γ.Ν. Κοζάνης 37 15 22 0
Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 13 4 9 1

 

Συγκεκριμένα, για το Γ.Ν. Κοζάνης εγκρίθηκαν δύο (2) θέσεις Αναισθησιολογίας και για το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας μία θέση, για πρόσληψη επικουρικών ιατρών, όμως δεν υφίσταται κανένας υποψήφιος Αναισθησιολογίας στην λίστα επικουρικών της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας).

Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας κάλυψης των εγκεκριμένων κενών θέσεων επικουρικών ιατρών, για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε αντίστοιχο ενδιαφέρον από υποψήφιους ιατρούς, η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, προέβη σε τακτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την κάλυψη των ως άνω θέσεων, οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της και κοινοποιήθηκαν σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους, καθώς και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο για την αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων κρουσμάτων, να μετακινηθεί άμεσα προσωπικό από τα Περιφερειακά ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας στα κατά τόπους Νοσοκομεία, καθώς αυτή η πράξη αποτελούσε την πιο ταχεία και αποτελεσματική λύση για την ενδυνάμωση του ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων, που ήρθαν αντιμέτωπα με μια κατακόρυφη αύξηση της επισκεψιμότητάς τους.

Οι εφημεριακές ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Κοζάνης καλύπτονται με μετακίνηση Αναισθησιολόγου από το Γ.Ν. Έδεσσας, ενώ στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας συνδράμουν για την κάλυψη τακτικών και εφημεριακών αναγκών Αναισθησιολόγοι είτε από το Γ.Ν. Φλώρινας είτε από το Γ.Ν. Γιαννιτσών με απόφαση μετακίνησης του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας).

Να σημειωθεί ότι, μετακινήσεις προσωπικού ήταν επιβεβλημένες από τον κίνδυνο εξάπλωσης της πανδημίας και την αναγκαιότητα να ενισχυθούν τα Νοσοκομεία, αλλά και τα Κέντρα Υγείας, ωστόσο κατά την έκδοση των αποφάσεων υπήρχε πάντα η μέριμνα και η προνοητικότητα για τους εξής δύο παράγοντες:

  1. Τη διασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού για την επαρκή εξυπηρέτηση των πολιτών που επισκέπτονταν το Κέντρο Υγείας και
  2. Την αποφυγή διαρκών μετακινήσεων του ιατρικού προσωπικού από τον ένα φορέα Υγείας στον άλλο, κατά την διάρκεια του εβδομαδιαίου προγράμματός τους, διαδικασία, η οποία εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για την διασπορά του ιού.

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρου 14 της Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α’/13.04.2020), και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, δόθηκε η δυνατότητα στους Διοικητές των Νοσοκομείων να συνάψουν συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς, για την κάλυψη των εφημεριακών και τακτικών αναγκών τους, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην περαιτέρω ενδυνάμωση της στελέχωσης των Νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, το Γ.Ν. Κοζάνης προέβη στην σύναψη σύμβασης με τέσσερις ιδιώτες ιατρούς, ενώ για το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας δόθηκε έγκριση για σύναψη σύμβασης με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Νεφρολογίας.

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η εθελοντική προσφορά ιατρών, για παροχή των υπηρεσιών τους, σε φορείς που εδρεύουν σε πληττόμενες περιοχές. Είκοσι δύο (22) ιδιώτες ιατροί συνέδραμαν ήδη, ενισχύοντας έτσι το δυναμικό των οργανικών μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προς κάλυψη των έκτακτων και επιτακτικών αναγκών, που ανέκυψαν από την έξαρση του κορωνοϊού.

Όλες οι ως άνω αναφερόμενες ενέργειες ήταν επιβεβλημένες από τον κίνδυνο εξάπλωσης της πανδημίας και την αναγκαιότητα να ενισχυθούν τα Νοσοκομεία, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους και η ποιοτική και ασφαλής παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

 

Μοιραστείτε την είδηση