Η AVAX έδωσε τη χαμηλότερη προσφορά για το φωτοτοβολταϊκό των 65 Μεγαβάτ της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

1 Min Read

Η AVAX, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η εταιρεία, ανάμεσα στους πέντε υποψήφιους, που έδωσε τη μικρότερη προσφορά στο διαγωνισμό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την κατασκευή φωτοβολταικού έργου ισχύος 65MW στη Δυτική Μακεδονία.

Οι άλλοι τέσσερις προσφέροντες ήταν: TERNA, Dongfang, METKA, INTRAKAT.

- Advertisement -

O Φ/Β Σταθμός θα εγκατασταθεί στην απόθεση Βόρειου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Η έκταση, συνολικού εμβαδού περίπου 1.050 στρεμμάτων εντάσσεται στον «Πυρήνα» Ανάπτυξης Φ/Β Σταθμών της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης.

Στο Φ/Β Σταθμό αναμένεται να εγκατασταθούν Φ/Β πλαίσια με τεχνολογία διπλής όψεως (bifacial) για αυξημένη δυνατότητα παραγωγής. Η συγκεκριμένη τεχνολογία διασφαλίζει την πολλαπλή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας καθώς οι ακτίνες του ήλιου που προσπίπτουν στην οπίσθια πλευρά τους αξιοποιούνται.

Η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται στο Σύστημα μέσω διασυνδετικών υπόγειων γραμμών Μ.Τ. 33kV, οι οποίες θα συνδέουν το Φ/Β Σταθμό με τον υπαίθριου τύπου Υποσταθμό 33/150kV, μέσω νέας πύλης Μετασχηματιστή.

energypress

Μοιραστείτε την είδηση