Η Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης σε διαπραγμάτευση με τη ΔΕΗ για την καλύτερη δυνατή τιμή της θερμικής μονάδας της τηλεθέρμανσης

2 Min Read

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ στις 8-11-2016 με την οποία διαβεβαιώνει πως δεν πρόκειται να υπάρξει θέμα με την παροχή θερμικής ενέργειας στην Τηλεθέρμανση Κοζάνης λόγω των εργασιών περιβαλλοντικής αναβάθμισης των μονάδων 3 & 4 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα αναφέρονταν στο σχετικό Δελτίο Τύπου της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στις 7-11-2016.

 

- Advertisement -

Βέβαια, αυτό το θέμα δεν θα μας απασχολούσε καν αν ο προγραμματισμός της ΔΕΗ για την υλοποίηση αυτών των απολύτως αναγκαίων έργων για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, τουλάχιστον μέχρι το 2032, δεν συνέπιπτε με την περίοδο λειτουργίας της Τηλεθέρμανσης, κάτι που είχαμε επισήμως και εγγράφως ζητήσει με σχετικές επιστολές που αποστείλαμε τόσο προς τη Διεύθυνση του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, όσο και προς την Κεντρική Διοίκηση της.

Σχετικά με το ζήτημα της υφιστάμενης εκκρεμότητας για την υπογραφή Σύμβασης Παροχής Θερμικής Ενέργειας, καθώς η προηγούμενη έχει πράγματι λήξει το Δεκέμβριο του 2012, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης αλλά όλες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις στη χώρα μας που λειτουργούν συστήματα Τηλεθέρμανσης (ΔΕΤΗ Πτολεμαΐδας, ΔΕΤΕΠ Αμυνταίου, ΤΗ. Μεγαλόπολης Α.Ε.).

Είναι όμως ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό καθώς οι αναφερόμενες Δημοτικές Επιχειρήσεις που λειτουργούν Τηλεθερμάνση και οι αντίστοιχες Δημοτικές Αρχές Κοζάνης, Εορδαίας, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης, είναι σε φάση διαπραγμάτευσης με τη ΔΕΗ για την υπογραφή νέας Σύμβασης, με βασικό στόχο να πετύχουν την καλύτερη δυνατή συμφωνία τόσο στη διάρκεια της όσο και στην τιμή της παρεχόμενης θερμικής ενέργειας.

Μοιραστείτε την είδηση