Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δίνει χρήσιμες συμβουλές για τον τρόπο αποφυγής κινδύνων από το στάσιμο νερό

2 Min Read

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των καταναλωτών της θα ήθελε να τους παράσχει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για τον τρόπο αποφυγής κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από το στάσιμο νερό. 

Η ύπαρξη ντεπόζιτου/ δεξαμενής στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του καταναλωτή δημιουργεί δυνητικό κίνδυνο επιμόλυνσης λόγω της στασιμότητας του νερού και της αύξησης της θερμοκρασίας καθώς και της βαθμιαίας απώλειας της υπολειμματικής δράσης του χλωρίου.

- Advertisement -

Για τους λόγους αυτούς συστήνεται στους καταναλωτές η αφαίρεση  παλιών ντεπόζιτων / δεξαμενών  και η μη τοποθέτηση νέων.

Σε περίπτωση που η ύπαρξη ντεπόζιτου/ δεξαμενής κρίνεται απολύτως απαραίτητη τότε συστήνεται:

– ο τακτικός καθαρισμός και απολύμανση  αυτού σε συνεργασία με  ειδικευμένους επαγγελματίες (υδραυλικούς, υπεύθυνους εργασιών απολύμανσης).

– η σύνδεση του ντεπόζιτου/δεξαμενής με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχόμενη ανανέωση του νερού, με ταυτόχρονη ύπαρξη και σωστή λειτουργία αντεπίστροφης βαλβίδας για την αποφυγή αντίστροφης τροφοδοσίας νερού από την δεξαμενή  στο δίκτυο τροφοδοσίας της ΔΕΥΑ Κοζάνης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σε ό,τι αφορά το πόσιμο νερό, οι καταναλωτές της  Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της www.deyakozanis.gr και συγκεκριμένα την ενότητα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»  – υποενότητα  «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ», για πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες  του Διευρυμένου Δήμου Κοζάνης (μικροβιολογικές και χημικές παράμετροι, περιλαμβανομένων των ενδεικτικών παραμέτρων).  

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση