Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Έργο M3P (Material Match Making Platform for promoting the use of industrial waste in local networks)

6 Min Read

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Έργο M3P (Material Match Making Platform for promoting the use of industrial waste in local networks) το οποίο αφορά την βιομηχανική συμβίωση και την κυκλική οικονομία.
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων για τη βελτίωση της επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων, την προώθηση της χρήσης τους σε άλλες τοπικές επιχειρήσεις και τη μείωση των αναγκών για την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά αυτών. Επιπλέον στόχος του έργου είναι να αποδείξει τη χρησιμότητα (όφελος και προστιθέμενη αξία) μιας ψηφιακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταγραφή, χρήση και εκμετάλλευση βιομηχανικών αποβλήτων που παράγονται σε μια τοπική περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η συνολική αποδοτικότητα των βιομηχανικών διεργασιών μέσω της αύξησης της χρήσης των αποβλήτων στην ίδια την περιοχή και την μικρότερη εξάρτηση των επιχειρήσεων όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων τους.
Κύριο παραδοτέο του έργου θα είναι η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αντιστοίχησης υλικών για την ανάπτυξη της βιομηχανικής συμβίωσης των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας.
Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από την Ιταλία (Περιφέρεια της Λομβαρδίας), την Ισπανία (Περιφέρεια της Αστούριας), το Βέλγιο (Περιφέρεια της Φλάνδρας) και την Ελλάδα (Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας). Για τη Δυτική Μακεδονία ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους κλάδους του ξύλου και της γούνας.
Στο πλαίσιο αυτό η ΔΙΑΔΥΜΑ προσκλήθηκε και συμμετείχε στην συνάντηση της Πλατφόρμας του Προγράμματος LIFE για την κυκλική οικονομία στον κλάδο των πλαστικών το διήμερο 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα. Εκεί παρουσιάστηκε το έργο LIFE M3P και οι δράσεις του σε συνδυασμό με τις δράσεις της εταιρείας όσον αφορά το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των πλαστικών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Επιπλέον την περασμένη Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου η ΔΙΑΔΥΜΑ συνδιοργάνωσε ημερίδα με το Δήμο Κοζάνης στο Κοβεντάρειο με θέμα «Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία, Παραδείγματα στη Δυτική Μακεδονία». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης των ευρωπαϊκών έργων SYMBI (Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Interreg Europe και Μ3P (Material Match Making Platform for promoting the use of industrial waste in local networks) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE που υλοποιούν ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. αντίστοιχα.

Αρχικά παρουσιάστηκαν τα δύο έργα (SYMBI και M3P) και οι δράσεις τους από τους εκπροσώπους των δύο φορέων κ. Δημήτρη Κακουλίδη και κ. Νικόλαο Ντάβο αντίστοιχα. Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν καλά παραδείγματα βιομηχανικής συμβίωσης από την Ευρώπη σε συνδυασμό με το έργο BIOREGIO που υλοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τον Δρ. Χρίστο Βλαχοκώστα καθώς και τοπικά παραδείγματα βιομηχανικής συμβίωσης και κυκλικής οικονομίας όπως η νέα Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε., κ. Νίκο Περδικάρη, η χρήση της τέφρας από την τσιμεντοβιομηχανία και η συνολική δουλειά του ΤΕΕ/ΤΔΜ στον τομέα από τους κ. Νίκο Κοϊμτσίδη και κα. Παρασκευή Χριστοπούλου και η χρήση υπολειμμάτων βιομηχανικών ξύλου για την παραγωγή πέλλετ από τον κ. Βασίλη Καλύβα, εκπρόσωπο της μονάδας παραγωγής πέλλετ ΕΛΠΙΣ Μ.ΕΠΕ.
Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας έχει εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης όσον αφορά τους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης αλλά το συνοπτικό συμπέρασμα της εκδήλωσης είναι ότι πολλά μένουν ακόμα να γίνουν, τόσο σε θεσμικό, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί και οικονομικοί στόχοι που τους διέπουν.
Τόσο ο Δήμος Κοζάνης, όσο και η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις προσπάθειες ανάπτυξης των δύο αλληλένδετων κλάδων της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας και το επόμενο διάστημα περαιτέρω δράσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω των έργων SYMBI και M3P.

Με βάση αυτό και για να διερευνήσει καλές πρακτικές όσον αφορά τις μεθόδους ανάπτυξης της βιομηχανικής συμβίωσης η ΔΙΑΔΥΜΑ συμμετείχε επιπλέον στις 5 Οκτωβρίου στο εξειδικευμένο εργαστήριο που πραγματοποίησε το Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Βαρέζε (Ιταλία) σε συνεργασία με την Πλατφόρμα Βιομηχανικής Συμβίωσης της Φλάνδρας (Βέλγιο), στο Σαρρόνο της Ιταλίας. Η Πλατφόρμα Βιομηχανικής Συμβίωσης της Φλάνδρας έχει δημιουργήσει και εξελίξει ένα άκρως επιτυχημένο εργαστήριο για επιχειρήσεις, βιομηχανίες και φορείς (ερευνητικά ιδρύματα, φορείς διαχείρισης απορριμμάτων κλπ.) για την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους όσον αφορά τα απόβλητα, τα παραπροϊόντα αλλά και τις τεχνολογίες αξιοποίησής τους.
Πραγματοποιήθηκε αρχικά ένα σεμινάριο για τον τρόπο διεξαγωγής του εξειδικευμένου εργαστηρίου στους εταίρους του έργου LIFE M3P και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε το ίδιο το εργαστήριο της βιομηχανικής συμβίωσης με περισσότερους από 50 συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν εταιρείες, βιομηχανίες και σχετικούς φορείς.
Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ένα παρόμοιο εξειδικευμένο εργαστήριο βιομηχανικής συμβίωσης και στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής.

Μοιραστείτε την είδηση