Η Διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας για τις δηλώσεις του Δημάρχου Εορδαίας

2 Min Read

Σχετικά με τις δηλώσεις του Δημάρχου Εορδαίας, όπου μεταξύ των άλλων κάνει λόγο για αστοχίες, ευκαιριακή εκμετάλλευση και επικινδυνότητα στο Ορυχείο Μαυροπηγής το ΛΚΔΜ σημειώνει τα εξής:

 

- Advertisement -
  • – Το Ορυχείο Μαυροπηγής, λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2002 και ακολουθεί αυστηρά την εγκεκριμένη από το αρμόδιο Υπουργείο τεχνική μελέτη Εκμετάλλευσης καθώς επίσης και τις εγκεκριμένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τους αντίστοιχους Περιβαλλοντικούς Όρους λειτουργίας.
  • – Η συμβολή του Ορυχείου στο ισοζύγιο του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας είναι καθοριστική.
  • – Το Ορυχείο Μαυροπηγής έχει σοβαρές γεωτεχνικές ιδιαιτερότητες. Για τον λόγο αυτό, πέραν των βασικών μελετών, έχουν εκπονηθεί επιπρόσθετες ειδικές γεωτεχνικές και υδρογεωλογικές μελέτες σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, σύμφωνα με τις οποίες αναπτύσσεται το Ορυχείο.
  • – Από το 2016 γίνεται συστηματική και καθημερινή παρακολούθηση, με τα πλέον σύγχρονα μέσα, των μικρομετακινήσεων στο πρανή του με γνώμονα την ασφάλεια του Ορυχείου και του Οικισμού Μαυροπηγής. Όποτε χρειάσθηκε ελήφθησαν έγκαιρα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και του εξοπλισμού, η δε συνολική εξέλιξη της Εκμετάλλευσης μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των πρακτικών αυτών.
  • – Επισημαίνεται επίσης ότι οι όποιες καθυστερήσεις υπήρξαν στην ανάπτυξη του Ορυχείου Μαυροπηγης οφείλονται στις αντιδράσεις των κατοίκων ενώ η καθυστέρηση στην μετεγκατάσταση του Οικισμού σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται στην ΔΕΗ αλλά σε παράγοντες εκτός της Επιχείρησης.
  • – Συμπερασματικά το Ορυχείο Μαυροπηγής λειτουργεί με γνώμονα την καθημερινή ασφάλεια του προσωπικού και του εξοπλισμού του. Προς επίρρωση των ανωτέρω, ο Κλάδος Ορυχείου Κυρίου Πεδίου, στον οποίο υπάγεται το Ορυχείο Μαυροπηγής, διαθέτει και σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ELOT1801/OHSAS 18001 από τον φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και την διεθνή ένωση IQ NET.

Από το ΛΚΔΜ

Μοιραστείτε την είδηση