Η δημιουργική συμμετοχή του Δ. Εορδαίας στη διαβούλευση για το ΣΔΑΜ, του Παναγιώτη Πλακεντά, Δημάρχου Εορδαίας

8 Min Read

Όλο αυτό το διάστημα  που μεσολάβησε από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, κατά την ομιλία του στον Ο.Η.Ε. στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, για κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2028, ο Δήμος Εορδαίας τοποθετήθηκε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και προσπάθησε με όλους τους τρόπους, να διατυπώσει τη δική του άποψη αναφορικά με το προς διαβούλευση σχέδιο.

Διατυπώσαμε την άποψη ότι το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης  δεν είναι δίκαιο ούτε αναπτυξιακό. Προωθεί μία βίαιη προσέγγιση, σπασμωδική και αναποτελεσματική, κόντρα στις συνταγματικές αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Ζητούμε ένα μοντέλο που θα στηρίζεται σε ένα πλαίσιο εικοσαετίας, στο πνεύμα των καλών πρακτικών του εξωτερικού, με σεβασμό στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

- Advertisement -

Όμως δεν μας διακατέχει στείρα άρνηση. Έχουμε κάθε διάθεση να συνδιαμορφώσουμε την επόμενη μέρα. Έτσι, ανεξάρτητα από την κυβερνητική βιασύνη εγκατάλειψης της λιγνιτικής παραγωγής, διαμορφώνουμε προτάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν θεμέλιο της νέας αναπτυξιακής πορείας. Διοργανώσαμε μια σημαντική επιστημονική ημερίδα για το μέλλον της ενέργειας, τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της οποίας είναι διαθέσιμα  [βλέπε σύνδεσμο 1].

Κάναμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε επάξια στην πρόσκληση για συμμετοχή στη διαβούλευση. Καταθέσαμε τεκμηριωμένα, τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις που εμπεριέχει το κυβερνητικό σχέδιο, τα λάθη στην αποτύπωση των προβλημάτων που καλείται να λύσει και τις εσφαλμένες πληροφορίες πάνω στις οποίες βασίστηκε, όσο και τις προτάσεις μας για την βέλτιστη προσέγγιση στο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης με όρους δικαιοσύνης και ομαλότητας.

Συνθέσαμε όλα τα παραπάνω και εκπονήσαμε ένα τεύχος τεκμηρίωσης των θέσεών μας [βλέπε σύνδεσμο 2],  το οποίο και υποβάλλαμε στον συντονιστή του ΣΔΑΜ των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Τεκμηριώσαμε τις θέσεις μας για το που βρισκόμαστε, και για το που θέλουμε να πάμε, με γνώμονα το πώς μπορεί να γίνει αυτή η άδικη μετάβαση, δικαιότερη.

Είναι δεδομένο πως οι υποδομές βελτιώνουν την παραγωγικότητα μιας περιοχής, η οποία αυξάνει την έλξη που μπορεί να ασκήσει σε επενδυτικά κεφάλαια και νέες επενδυτικές δραστηριότητες. Η πολιτική αναβάθμισης περιοχών και περιφερειών είναι βέβαιο πως οδηγεί σε περιφερειακή σύγκλιση και αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Το πρώτο ερώτημα λοιπόν, αφορά τον τρόπο που επιλέγονται οι προτεραιότητες και η ιεράρχηση των υποδομών. Ποιες υποδομές έχουν προτεραιότητα; Εδώ δεν υπάρχουν κανόνες. Κάθε περιοχή πρέπει να κάνει τις δικές της επιλογές, με βάση τα χαρακτηριστικά της, το παραγωγικό μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει και τις  ιδιαιτερότητες κάθε εποχής.

Για εμάς, επένδυση στις παραγωγικές υποδομές συνιστά η αξιοποίηση του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας καθώς και της συνολικής έκτασης των εγκαταστάσεων της πρώην ΑΕΒΑΛ, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Οι εγκαταστάσεις της αναπτύσσονται σε έκταση  1.707 στρεμμάτων, από τα οποία τα 505 στρέμματα καταλαμβάνει το ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεμαΐδας.

Με την στήριξη της Πολιτείας και σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα , το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την ΑΝΚΟ Α.Ε. και εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά εργαστήρια,  επεξεργαστήκαμε και αρχίσαμε να υλοποιούμε το σχέδιο αξιοποίησης της ΑΕΒΑΛ.

Η αρχή έγινε με την παραχώρηση ενός οικοδομικού τετραγώνου του ΒΙΟ.ΠΑ. (ΟΤ 06, έκτασης περίπου 8 στρεμμάτων) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου θα κατασκευαστεί ένα από τα δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) της χώρας, αυτό που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Γεγονός που, σε συνδυασμό με την Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  Πτολεμαΐδας, καθιστά την περιοχή επιχειρησιακό κέντρο Πολιτικής Προστασίας στο βαλκανικό  χώρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται  (θέσεις εργασίας, ασκήσεις στην περιοχή, συνέδρια εντός του προβλεπόμενου χώρου στο ΠΕΚΕΠΠ κτλ.).

Επιπρόσθετα, εξετάζουμε προτάσεις επενδυτών που προτίθενται να επιχειρήσουν εντός του ΒΙΟ.ΠΑ., αξιολογούμε τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια έχοντας ως γνώμονα τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ώστε να αξιοποιηθεί το καταρτισμένο τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης. Όταν κατατεθούν οι πλήρεις φάκελοι των ανωτέρω προτάσεων στον Δήμο, θα υπάρξει απόφαση από το καθ’  ύλην αρμόδιο όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι προσεγγίσεις για πιθανές επενδύσεις από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προέκυψαν από επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη, στις οποίες όμως δεν κατατέθηκαν στοιχεία των επενδύσεων ή οικονομικά μεγέθη, παρά μόνο εκτάσεις γης που απαιτούνται. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η κατάθεση πλήρους φακέλου για να καταστεί εφικτή η αξιολόγηση  οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.

Σχετικά με την αξιοποίηση του χώρου του ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεμαΐδας, έχουν ήδη υπάρξει επαφές με εξειδικευμένες εταιρείες για την κατεδάφιση των κτηρίων που έχουν κριθεί από το ΔΣ της επιχείρησης, ως κατεδαφιστέα και την απόδοσή τους ως αξιοποιήσιμη έκταση.

Γίνεται άμεσα αντιληπτό πως, ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του Δήμου γίνεται με αυστηρά κριτήρια, στοχευμένα, ώστε να έχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, κυρίως στη μετάβαση προς ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2050 – σε απόλυτη ταύτιση με τις Ευρωπαϊκές αποφάσεις. Αυτό, βέβαια, απαιτεί χρόνο. Χρόνο που είναι υποχρεωμένη η Κυβέρνηση να μας διαθέσει στην προσπάθεια προγραμματισμού της μεταλιγνιτικής εποχής, όπως αναφέρουμε ρητά στο σχολιασμό του ΣΔΑΜ.

θεωρούμε απαραίτητη τη συνδρομή της Κυβέρνησης,  σε όλα τα επίπεδα, ώστε να πετύχουμε τη βέλτιστη αξιοποίηση των σχεδίων και των προτάσεών μας.

Ζητάμε από την Κυβέρνηση :

  • Ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιδότηση άνω του 80% για την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων, καθώς και την πλήρη επιδότηση για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεμαΐδας.
  • Ειδικά φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στο Δήμο μας.
  • Απαλλαγή φόρων για τους πολίτες της Εορδαίας έως ότου ανακάμψει η οικονομική ζωή και το ΑΕΠ της περιοχής μας.
  • Ολοκλήρωση των μετεγκαταστάσεων Κομάνου, Πτελεώνα, Μαυροπηγής και Αναργύρων, με πλήρη κάλυψη των έργων υποδομής από την κυβέρνηση και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.
  • Απαλλαγή των κατοίκων της Μαυροπηγής από την υποχρέωση επιστροφής ποσοστού 50% της αποζημίωσης.
  • Τηλεθέρμανση: Συνέχιση λειτουργίας με μίγμα καυσίμου με βάση το λιγνίτη και την χρηματοδότηση σύνδεσης με την Πτολεμαΐδα V, συζητήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με τη συμμετοχή μας στη διαβούλευση, διατυπώσαμε σε κάθε τόνο ότι θα διεκδικήσουμε αυτό που θεωρούμε δίκαιο αλλά και χρήσιμο για τον τόπο που θα ζήσουν τα παιδιά μας. Η απολιγνιτοποίηση μπορεί να γίνει μόνο με όρους δικαιοσύνης και η μετάβαση στην νέα εποχή επιβάλλεται να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Είμαι περήφανος για την ποιότητα της δουλειάς που κάναμε στα πλαίσια της διαβούλευσης. Καλούμε όλους τους δημότες να γίνουν κοινωνοί των ιδεών μας και των δίκαιων αιτημάτων μας. Καλούμε τέλος την Κυβέρνηση, να ακούσει με μεγαλύτερη προσοχή τις αγωνίες μας.

[1] http://www.ptolemaida.gr/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd/

[2] http://www.ptolemaida.gr/sxedio-dikais-metabasis-lignitikon-perioxon/

Μοιραστείτε την είδηση