Η Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης για τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων οχήματων

2 Min Read

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο που αφορούσαν την παραμονή σε κοινόχρηστους χώρους οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί από την Υπηρεσία μας ως εγκαταλελειμμένα  , η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ενημερώνει ότι αυτό οφείλεται στη λήξη της προβλεπόμενης από το νόμο σύμβασης του Δήμου Κοζάνης με πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης και τη μη σύναψη νέας μέχρι και σήμερα. Η Υπηρεσία μας φρόντισε έγκαιρα να διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες, ωστόσο η διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης βρίσκεται  σε εκκρεμότητα.

Παρόλα αυτά, από μέρους μας κρίθηκε ορθό να συνεχιστεί κανονικά η διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου και χαρακτηρισμού των Ο.Τ.Κ.Ζ. που έχουν εγκαταλειφθεί σε κοινόχρηστους χώρους του ευρύτερου Δήμου Κοζάνης, ώστε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επιλογή νέου αναδόχου να προχωρήσει άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις το στάδιο της άρσης των οχημάτων και της παράδοσής τους στον προβλεπόμενο από το νόμο πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τα τελευταία τέσσερα (4) έτη κατά τα οποία η Υπηρεσία μας έχει αναλάβει τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, έχουν εντοπιστεί, ελεγχθεί, χαρακτηριστεί 494  και –εν τέλει- αποσυρθεί από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κοζάνης 478 οχήματα. (400 από τους ιδιοκτήτες και 78 από πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης).

*  *  *  *

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, τηλ. 2461050839, email: [email protected]

 

Μοιραστείτε την είδηση