Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης για τις πληροφοριακές πινακίδες αρχαιολογικού περιεχομένου της Π.Ε. Κοζάνης

3 Min Read

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, με αφορμή επιστολή πολίτη σε τοπικό ενημερωτικό site και άλλα σχετικά ερωτήματα που δεχόμαστε κατά καιρούς και τα οποία αφορούν σε υφιστάμενες πληροφοριακές πινακίδες αρχαιολογικού περιεχομένου στην Π.Ε. Κοζάνης, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό και εφιστά την προσοχή του στα παρακάτω:

Κατά τα έτη 2000-2004 τοποθετήθηκε στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ και σε συνεργασία με τις κατά τόπους Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, μια σειρά πληροφοριακών πινακίδων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Οι εν λόγω πινακίδες αφορούν μόνο στην υποδήλωση της ύπαρξης των αναφερόμενων γνωστών στην αρχαιολογική βιβλιογραφία και σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, κυρίως κάστρων που εντοπίζονται σε απροσπέλαστες κορυφές λόφων. Στο σύνολό τους σχεδόν οι αρχαιολογικοί αυτοί χώροι δεν έχουν ανασκαφεί, πολύ δε περισσότερο δεν έχουν αναδειχθεί, ενώ στις πλείστες των περιπτώσεων δεν υπάρχουν ούτε δρόμοι πρόσβασης.

Η παρουσία τους στην περιοχή, ιδιαίτερο στο Βόιο, έχει το νόημα της επισήμανσης και ανάδειξης ενός σημαντικού πολιτιστικού τοπίου, σε μια διαχρονικά πυκνοκατοικημένη περιοχή, σε αντίθεση με τη σύγχρονη εγκατάλειψή της.

Ιδιαίτερα για τον αρχαιολογικό χώρο στο Μπουφάρι Απιδέας, όπως και για άλλους εξίσου σημαντικούς χώρους της Π.Ε. Κοζάνης, σημειώνουμε ότι αυτός συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα και στις προτάσεις ανάδειξης που έχει καταρτίσει και υποβάλλει η Υπηρεσία μας προς άλλους αρμόδιους φορείς. Ωστόσο, όλες αυτές οι διαδικασίες είναι συνήθως ιδιαίτερα χρονοβόρες, ενώ η υλοποίηση των ποικίλων προτάσεων αποδεικνύεται συχνά ανέφικτη για την πλειονότητα των περιπτώσεων.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε το ενδιαφερόμενο κοινό πριν επισκεφθεί οποιονδήποτε αρχαιολογικό χώρο που αναφέρεται σε κάποια πληροφοριακή πινακίδα, και προς αποφυγήν ταλαιπωρίας του, να ενημερώνεται σχετικά από την Υπηρεσία μας, τις τοπικές κοινότητες και κυρίως την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (culture.gov.gr : Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων), όπου είναι αναρτημένος ο κατάλογος των επισκέψιμων χώρων, μνημείων και μουσείων της Εφορείας μας, όπως και κάθε άλλη σχετική χρήσιμη πληροφορία.

Παρακαλούμε επίσης, τα όποια προβλήματα εντοπίζονται από πολίτες (όπως το εμφανιζόμενο στην προαναφερθείσα επιστολή πολίτη, που σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας δημιουργήθηκε πρόσφατα) να αναφέρονται στην Υπηρεσία μας, καθόσον μάλιστα την τελευταία περίοδο βρισκόμαστε σε μια διαδικασία καταγραφής, φωτογράφισης, επικαιροποίησης και επίλυσης σχετικών ζητημάτων.

 

Σας ευχαριστούμε

Μοιραστείτε την είδηση