Αιτήσεις για τη συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη Δρεπάνου

1 Min Read

Η εμποροπανήγυρη που διεξάγεται κάθε χρόνο, στην Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από  18/06/2016 έως 20/06/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη άδεια συμμετοχής, πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα Δρεπάνου από 6/6/2016

- Advertisement -
  1. Αίτηση Συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, τήρησης συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας της Εμποροπανήγυρις.
  3. Έναρξη επιτηδεύματος ή μεταβολή έναρξης εργασιών (TAXIS)
  4. Έναρξη ταμειακής μηχανής (TAXIS)
  5. Φωτοτυπία διπλότυπου είσπραξης τέλους συμμετοχής.
  6. Δημοτική ενημερότητα.
  7. Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας

Δικαίωμα συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη του Δρεπάνου έχουν οι παρακάτω κατηγορίες:

  1. Κάτοχοι αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
  2. Ειδικές άδειες όπως επαγγελματίες τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων, αλλά και άδειες που έχουν χορηγηθεί με ειδικό καθεστώς (πχ αναπήρων πολέμου).
  3. Κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών (ποσοστό 20% επί του συνόλου).

 

Πληροφορίες στα τηλ:2461355137

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μοιραστείτε την είδηση