Η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) στην υπηρεσία της εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων στο ΓΕΛ Σερβίων

2 Min Read

Σε πιλοτική εφαρμογή στη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για την αξιολόγηση των γνώσεων στις Φυσικές Επιστήμες μεταναστών, προσφύγων και άλλων αλλόγλωσσων μαθητών, με στόχο την συμπερίληψή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, προχώρησε το Γενικό Λύκειο Σερβίων.

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός του σχολείου Στέλλα Γκούζου, χημικός, συμμετείχε στην επιμόρφωση 64 εκπαιδευτικών πανελλαδικά στη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για την αξιολόγηση των γνώσεων στις Φυσικές Επιστήμες μεταναστών, προσφύγων και άλλων αλλόγλωσσων μαθητών, που πραγματοποίησε το εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και τον φορέα ALLI (Athens Lifelong Learning Institute).

Η πιλοτική εφαρμογή  έγινε στο ΓΕΛ Σερβίων στις 29 Μαρτίου 2023, στο εργαστήριο Πληροφορικής, με τη συμμετοχή  μαθητών προσφύγων της τάξης Υποδοχής Ι του σχολείου με την παρουσία της Ελευθερίας Τσιοκάρα, Φιλολόγου της τάξης και της Ασημίνας Βολάκη, Φιλολόγου της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στη Νεράιδα Κοζάνης.  Τη διαδικασία  όλου του εγχειρήματος υποστήριξε η Διευθύντρια του σχολείου Αθανασία Κουρελή με τη συναίνεση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η κ. Γκούζου διένειμε τα ερωτήματα των φυσικών επιστημών σε έγχρωμες φωτοτυπίες και οι μαθητές με τη χρήση των tablets, αποκωδικοποιούσαν και οπτικοποιούσαν την ερώτηση, ώστε να απαντούν χωρίς να γνωρίζουν καμία άλλη γλώσσα εκτός από τη μητρική τους.

Τα αποτελέσματα κρίθηκαν θεαματικά, καθώς τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και  ανταποκρίθηκαν στα ζητούμενα των ερωτημάτων. Η πιλοτική εφαρμογή έδειξε τον δρόμο για ένα σύγχρονο σχολείο στο οποίο η χρήση τέτοιου καινοτόμου υλικού και εργαλείων  θα υποστηρίξει σημαντικά τον εκπαιδευτικό στο διδακτικό του έργο και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε οι μαθητές να  κατακτήσουν την παρεχόμενη γνώση.

Μοιραστείτε την είδηση