Οι επιτυχόντες στα σχολεία της ΠΕ Κοζάνης- Όλα τα ονόματα

2 Min Read

Τα ονόματα των επιτυχόντων σε όλα τα σχολεία της ΠΕ Κοζάνης

90% ΓΕΛ 

ΝΕΟ 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΛΑΙΟ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

10% ΓΕΛ

2015

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

2014 10%

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΕΠΑΛ

2015 10%

1O ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

2O ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

1O ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

2O ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ

2014 10%

1O ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

1O ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ

Α’ ΟΜΑΔΑ

ΝΕΟ

1O ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ2O ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

1O ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ2O ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ

1O ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

2Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

2Ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

Β’ΟΜΑΔΑ

ΠΑΛΑΙΟ

1Ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

3Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

4Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μοιραστείτε την είδηση