Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο Νιάημερο που θα διεξαχθεί από 1η έως 3η Οκτωβρίου

1 Min Read

Η εμποροπανήγυρη «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ» που διεξάγεται κάθε χρόνο, την πρώτη Τρίτη του Οκτώβρη, στην Πόλη της Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί φέτος από 01/10/2017 έως και 03/10/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη άδεια συμμετοχής, πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Πέμπτη 21/09/2017 και μετά στα Γραφεία του Δήμου εντός του χώρου της Εμποροπανήγυρις στην Πόλη της Κοζάνης (Χώρος Αμαξοστασίου ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2461032181):
1. Αίτηση Συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, τήρησης συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης.
3. Έναρξη εργασιών από το taxis.
4. Έναρξη ταμειακής μηχανής από το taxis .
5. Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας .
6. Διπλότυπο είσπραξης τέλους συμμετοχής.
7. Δημοτική ενημερότητα.
8. Πυροσβεστήρα με βεβαίωση αναγόμωσης
Δικαίωμα συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη έχουν οι παρακάτω κατηγορίες:
1. Κάτοχοι αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
2. Ειδικές άδειες όπως επαγγελματίες τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων, αλλά και άδειες που έχουν χορηγηθεί με ειδικό καθεστώς (πχ αναπήρων πολέμου).
3. Κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών (ποσοστό 20% επί του συνόλου).
Σημειώνουμε ότι οι εκθέτες που θα δραστηριοποιηθούν ,πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο του εκθετηρίου πάγκου τους πρόσφατα αναγομωμένο πυροσβεστήρα.

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

- Advertisement -

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑ

Μοιραστείτε την είδηση