“Η Ευρώπη μέσα από τα μάτια μου” γράφει η Ευστρατία Μαυρίδου, μαθήτρια Γ’ Λυκείου του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης

4 Min Read

 «Ευρωπαϊκή Ένωση», «Ευρωεκλογές», «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» λέξεις που ακούμε καθημερινά και που όμως πολλά παιδιά της ηλικίας μου τις προσεγγίζουν επιφανειακά, δίχως να εμβαθύνουν ουσιαστικά στη σημασία τους. Αναντίλεκτα, η  Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εφαλτήριο της ανάπτυξης και της προόδου τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό, διεθνές, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στους νέους, τα οφέλη που μπορούν να επωμιστούν με την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, πνευματικά και ηθικά θωρακισμένης. Παράλληλα, οι δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα γενιά είναι μείζονος σημασίας , καθώς μας παρέχει πρόσβαση σε μορφωτικά αγαθά και επαγγελματικές ευκαιρίες, μεριμνώντας για την ατομική και συλλογική πρόοδο. 

  Όταν ακούω για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μυαλό μου έρχονται έννοιες όπως: σπουδές, ταξίδια, εμπειρίες, ευκαιρίες, φιλίες και ασφάλεια. Ως μαθήτρια της Γ’ λυκείου  μακρόπνοος στόχος μου είναι η μετεκπαίδευση μου σε ξένα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει την δυνατότητα συνεργασίας σχολείων και πανεπιστημίων μέσω προγραμμάτων όπως είναι το «Erasmus +», δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην νεολαία για κατάρτιση και εκπαίδευση. Παράλληλα, υλοποιεί το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για την νεολαία», στοχεύοντας στην ομαλή ένταξη των νέων κάτω των 25 ετών στον επαγγελματικό χώρο μέσω της παροχής πρακτικής άσκησης, μαθητείας και εργασίας στον τομέα της εκπαίδευσής τους.

- Advertisement -

  Επιπλέον, βασικό πλεονέκτημά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η απουσία συνοριακών ελέγχων ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά και η κυκλοφορία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού νομίσματος, του ευρώ. Με τα προαναφερθέντα διευκολύνεται η μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών, δίνοντας το έναυσμα στους νέους να ταξιδέψουν και να εργαστούν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι, μας δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης της κοσμοαντίληψης και του πνευματικού αποθεματικού μας , συναναστροφής με άλλους πολιτισμούς και πάταξης των εθνοφυλετικών και πολιτισμικών στερεοτύπων.

  Η Ευρωπαϊκής Ένωση διαδραματίζει μείζονα ρόλο στη συνείδηση των νέων μέσω των αξιών που προάγει. Θεμελιώδεις αξίες της αποτελούν ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ελευθερία, η ειρήνη, η ισότητα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η δημοκρατία, η ελεύθερη έκφραση και η ισονομία. Οι παραπάνω αξίες δεν αποτυπώνονται μόνο στη θεωρία αλλά αναδεικνύονται έμπρακτα μέσω δράσεων και θεσμών. Ειδικότερα, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι κατοχυρωμένα τα δικαιώματα των πολιτών, τα οποία προασπίζονται από το κράτος δικαίου και την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω, αφορμώμενη από τους πολέμους που συμβαίνουν στον ευρωπαϊκό χώρο και περίγυρο, τις έντονες ζυμώσεις, τις αντιπαραθέσεις αλλά και τις λύσεις που προκύπτουν μέσα από τον διάλογο και τους συμβιβασμούς στα συμβούλια της Ε.Ε. · με μοναδικό στόχο το κοινό όραμα για αρμονική συνύπαρξη και πρόοδο.

  Τι σημαίνει, λοιπόν, η Ευρωπαϊκής Ένωση για μένα; Η Ευρωπαϊκής Ένωση είναι ένα θεσμικό πλαίσιο, μία νομική οντότητα που μας εξασφαλίζει ασφάλεια, εκπαίδευση, επαγγελματικές ευκαιρίες και μια ποιοτικότερη ζωή μακριά από πολέμους και διαμάχες. Πρωτίστως, όμως, η Ευρωπαϊκής Ένωση είναι οι αξίες που αντιπροσωπεύει. 

  Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»  (EPAS) στοχεύει να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες της Ε.Ε. στους νέους, ευαισθητοποιώντας τους για κοινωνικές παθογένειες και παγκόσμια ζητήματα, και εστιάζοντας στην ενεργό συμμετοχή τους ως ευρωπαίοι πολίτες.

Ευστρατία Μαυρίδου, μαθήτρια Γ’ Λυκείου του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης , υποψήφια Πρέσβης του προγράμματος EPAS. 

Μοιραστείτε την είδηση