Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση του Ινστιτούτου Δίκαιης Μετάβασης Ελλάδας για συνεργασία με την περιφέρεια Ida Viru της Εσθονίας και την κομητεία Sisak-Moslavina της Κροατίας στο πρόγραμμα «EU coal regions exchange»

2 Min Read

Το Ινστιτούτο Δίκαιης Μετάβασης Ελλάδας (ΙΔΜΕλ),  ανακοινώνει την έγκριση της πρότασης που υπέβαλε απευθείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αρμόδια ομάδα ExchangeEU, για συμμετοχή στον 2ο κύκλο του προγράμματος «EU coal regions exchange» μαζί με την  περιφέρεια Ida Viru της Εσθονίας και την κομητεία  Sisak-Moslavina της Κροατίας, έχοντας τη στήριξη της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

Την επόμενη περίοδο & με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, οι τρεις περιοχές θα συνεργαστούν σε θέματα, που αφορούν στη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία της Δίκαιης Μετάβασης και επιχειρηματικότητας.

- Advertisement -

Η έγκριση έρχεται ως συνέχεια της άρτιας ολοκλήρωσης συμμετοχής  στον  1ο κύκλο του προγράμματος, σε συνεργασία με την  Περιφέρεια Midlands της Ιρλανδίας και  την συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Μετάβασης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά πως το ΙΔΜΕλ αναγνωρίζεται από τα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα ως σημαντικός φορέας, στην χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης.

Το  Ινστιτούτο Δίκαιης Μετάβασης Ελλάδας είναι ένα από τα βασικά μέλη της Ομάδας Εργασίας της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης (JTP) (core member of the Just Transition Platform (JTP) Working Group), για την χάραξη της Οριζόντιας Στρατηγικής των Ενδιαφερομένων Μερών σε επίπεδο ΕΕ ενώ συμμετέχει στο έργο HORIZON-CSA με τίτλο  «COALition: Προωθώντας την αριστεία της καινοτομίας στον μετασχηματισμό των περιοχών με άνθρακα σε κλιματικά ουδέτερες, αναπτυσσόμενες οικονομίες», έχοντας ως επικεφαλής το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  (ΕΚΕΤΑ).

Μοιραστείτε την είδηση