Η Κοζάνη απέκτησε Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

3 Min Read

Ευκαιρία η πλήρης αξιοποίηση της Επιτροπής και ο ενεργός ρόλος των συμμετεχόντων σε αυτήν

Η Κοζάνη διαθέτει εδώ και λίγες την δική της Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, την οποία αποτελούν αιρετοί και πολίτες. Πρόκειται για μια Επιτροπή με ρόλο σημαντικό που δυστυχώς σχεδόν καμία δημοτική αρχή δεν αξιοποιεί ως οφείλει και τα μέλη της τείνουν να έχουν «διακοσμητικό» χαρακτήρα αφού δεν λαμβάνουν για την συμμετοχή τους κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 όπως επικαιροποιήθηκε από τον νόμο 4604/2019, η Επιτροπή Ισότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.
 • Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής
 • Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο
 • Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

Η σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας έγινε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης (12 Φεβρουαρίου 2024) χωρίς την συμμετοχή στις διαδικασίες της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» η επικεφαλής της οποίας δήλωσε πως «η παράταξη δεν συμφωνεί με τον θεσμό της Επιτροπής Ισότητας και για το λόγο αυτό δεν συμμετέχει». Τα μέλη της Επιτροπής ισότητας αποτελούν:

 • Η Ελένη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής,
 • Ελπίδα Κουϊμτζίδου, δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης,
 • Από υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης, που θα υποδειχθεί από αυτή. 
 • Από εκπρόσωπο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης (του μεγαλύτερου σχολείου όπως προβλέπει η νομοθεσία αν δεν υπάρχει Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων.
 • Εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης
 • Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γυναικών Κοζάνης
 • Και δυο δημότες, την Παρασκευή Ευσταθίου και τον Θόδωρο Τσαουσίδη.

Με αφορμή και την ψήφιση του νομοσχεδίου των ομόφυλων ζευγαριών, ας ελπίσουμε πως η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας θα είναι ενεργή και θα αναλάβει σοβαρά τον ρόλο που της δίνει ο νομοθέτης προς όφελος της κοινωνίας.

Όλγα Τουφεγγοπούλου – www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση