Η κρίση του Κορωνοϊού δεν μπορεί να αποτελεί αφορμή για λαϊκισμό στην διαχείριση του υγειονομικού χάρτη της Δυτ. Μακεδονίας

4 Min Read

Ο αντιδήμαρχος  κ. Σημανδράκος σε μια  προσπάθεια επικοινωνιακής αξιοποίησης της κρίσης των δημόσιων νοσοκομείων λόγω του κορονοϊού, επαναφέρει για μια ακόμα φορά  την πρότασή του για την δημιουργία νέου Περιφερειακού Νοσοκομείου στην Κοζάνη καταψηφίζοντας ταυτοχρόνως πριν από κάποιους μήνες στην επιτροπή Τοπικού Πόρου, της οποίας είναι μέλος, την χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, των μελετών για την Νέα Πτέρυγα του νοσοκομείου Κοζάνης.

Να θυμίσουμε  πως η προσπάθεια για  κατασκευή νέας πτέρυγας  που θα καλύπτει τον Παθολογικό και τον Χειρουργικό τομέα ξεκίνησε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, της οποίας  ο κ. Σημανδράκος ήταν σημαίνον στέλεχος και   ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας προφανώς είχε λόγο. Όμως  τότε δεν εξέφρασε κάποια  διαφωνία.

Το  ερώτημα  είναι αν η θέση  του συγκυβερνώντος κ. Σημανδράκου εκφράζει και τον κ. Μαλούτα, αν  δηλαδή είναι  θέση της Δημοτικής Αρχής να μην προχωρήσει η νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κοζάνης.

Επιπλέον ο  κ. Σημανδράκος ως υποψήφιος Δήμαρχος πέρα από την διεκδίκηση είχε εξαγγείλει και την χρηματοδότηση από τον Δήμο Κοζάνης νέων μελετών για την ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Κοζάνη, κάτι που αναμένουμε να δρομολογήσει ως αντιδήμαρχος και ως συνεργαζόμενος επικεφαλής παράταξης με την παράταξη του κ. Δημάρχου.

Να υποθέσουμε  πως αυτά έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο μιας προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των τριών παρατάξεων που συνδιοικούν τον Δήμο από τον Σεπτέμβριο του 2019;

Βέβαια το αίτημα για νέο νοσοκομείο δεν είναι καινούργιο.

Ο κ. Κουκουλόπουλος πολύ παλιότερα, ο κ. Μαλούτας το 2011 είχαν αβίαστα τοποθετηθεί υπέρ ενός  νέου νοσοκομείου στην Κοζάνη. Εξάλλου ένα τέτοιο αίτημα πάντα ενδείκνυται για μια ανέξοδη επικοινωνιακή πολιτική.

Κανείς  δεν θα διαφωνούσε με την προοπτική ενός νέου νοσοκομείου στην  Κοζάνη.

Όμως αυτή η  προοπτική  είναι μακροπρόθεσμη. Θα απαιτηθούν αρκετά χρόνια ακόμα. Και μέχρι τότε τι; Παραμένουμε με τις ίδιες υποδομές διεκδικώντας για έναν μακρινό και απροσδιόριστο ορίζονται σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, ένα νέο νοσοκομείο; Και ποιος εγγυάται ότι σε αυτό το διάστημα, δεδομένων των προβλημάτων του Μαματσείου, δεν θα έχουμε περαιτέρω υποβάθμισή του; Αναλαμβάνει ο κ. Σημανδράκος και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Κοζάνης το ρίσκο να μείνει η Κοζάνη και η ευρύτερη περιοχή με τις υφιστάμενες υγειονομικές υποδομές για πολλά χρόνια ακόμα;

Η  υγειονομική κρίση λόγω Κορωνοϊού  αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών  στην Περιφέρειά μας. Εμείς ως παράταξη έχουμε και στο παρελθόν  αναδείξει με συγκεκριμένες προτάσεις την ανάγκη της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού χωροταξικού υγειονομικού πλάνου που θα στοχεύει στην ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για κάθε πολίτη της Δυτ. Μακεδονίας, μακριά από τοπικιστικές κορώνες και ψηφοθηρική λογική. Και η  ανάγκη  ή μη ενός νέου νοσοκομείου θα πρέπει να προκύψει μέσα από μια ολοκληρωμένη περιφερειακή προσέγγιση και έπειτα από την εκπόνηση ενός χωροταξικού σχεδίου για την υγεία στην Δυτ. Μακεδονία.

Η διαχείριση του νοσοκομειακού και υγειονομικού χάρτη της περιοχής πρέπει να γίνει αντικείμενο ουσιαστικής μελέτης και επεξεργασίας, αλλά και συνεργασίας.

Η  συνέχιση των ίδιων λογικών το μόνο που μπορεί να  επιφέρει είναι στασιμότητα και απαξίωση.

Μοιραστείτε την είδηση