Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης όσο διαρκούν τα νέα μέτρα.

4 Min Read

Κατόπιν έκδοσης της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11-10-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4484) ορίζονται, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 ανάλογα με τα επιδημιολογικά επίπεδα, διαφορετικά μέτρα για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Η ΚΔΒΚ βασιζόμενη στις νέες υποδείξεις του ΕΟΔΥ (Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11-10-2020) λειτουργεί σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες δύνανται να αναπροσαρμόζονται (επίταση ή χαλάρωσή τους) ανάλογα με τους επιδημιολογικούς δείκτες της νόσου και τα επιδημιολογικά δεδομένα και ενημερώνει ότι:

 • Το προσωπικό της ΚΔΒΚ λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα υγιεινής τόσο για την εξυπηρέτηση του κοινού όσο και για τη διαχείριση των βιβλίων
 • Προσωπικό και χρήστες της ΚΔΒΚ οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες και να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προσωπικής υγιεινής
 • Προτείνεται να προηγείται προεγγραφή για ηλεκτρονική έκδοση κάρτας μέλους, μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης εδώ. Η εγγραφή ολοκληρώνεται κατά την προσέλευσή σας στη βιβλιοθήκη με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας. 
 • Όλες οι ρυθμίσεις λειτουργίας και εξυπηρέτησης κοινού αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΚΔΒΚ και δημοσιοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης στην είσοδό της επικολλάται έντυπο ενημέρωσης

 

 

Γενικές οδηγίες:

 1. Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού, Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-20:00, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.
 2. Απαραίτητη χρήση προστατευτικής μάσκας για όλους.
 3. Απαραίτητη η χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο (έχουν τοποθετηθεί συσκευές σε ειδικά σημεία).
 4. Η ΚΔΒΚ λειτουργεί αυστηρά για τα εγγεγραμμένα μέλη της (κάρτα μέλους).
 5. Λοιποί συναλλασσόμενοι πχ προμηθευτές, συνεργάτες κλπ θα εισέρχονται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.
 6. Τήρηση των αποστάσεων, από άλλους παρευρισκόμενους στον ίδιο χώρο,  τουλάχιστον 2 μέτρα καθώς και τήρηση της σήμανσης (πχ. γραφεία ανάγνωσης, δάπεδο κλπ).
 1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του αναγνωστηρίου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα.
 2. Δεν ικανοποιούνται αιτήματα παραχώρησης χώρων πχ. για τη διοργάνωση εκδηλώσεων
 3. Δεν πραγματοποιούνται δράσεις, ξεναγήσεις και επισκέψεις

Διοικητικές/Οικονομικές υπηρεσίες:

Εξυπηρέτηση μετά από τηλεφωνικό ραντεβού

Αναγνωστήριο:

 1. Το αναγνωστήριο παραμένει κλειστό για το κοινό.
 2. Εξαίρεση θα γίνεται μόνο για επείγουσες περιπτώσεις (πχ άμεση κατάθεση εργασίας για κτήση πτυχίου) και για ερευνητές κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού με το αρμόδιο προσωπικό.

Δανεισμός & επιστροφή βιβλίων:

 1. Ο δανεισμός & η επιστροφή των βιβλίων γίνεται στο ισόγειο της βιβλιοθήκης (κεντρική είσοδος) με την επίδειξη της κάρτας μέλους.
 1. Ο δανεισμός γίνεται κατόπιν προηγούμενης υποβολής ηλεκτρονικής κράτησης https://opac.kozlib.gr, mail ή τηλεφωνική επικοινωνία.
 2. Η παραλαβή του υλικού γίνεται έπειτα από ενημέρωση του χρήστη/  μέλους (mail ή τηλέφωνο) ότι είναι έτοιμο (θα παραμένει σε κράτηση για 2 μέρες).
 3. Ανώτατο όριο βιβλίων δανεισμού είναι 10 βιβλία για 30 ημέρες χωρίς δυνατότητα ανανέωσης (θα ισχύει στο πλαίσιο του Covid-19).
 1. Τα βιβλία δανείζονται εφόσον έχει περάσει ο απαιτούμενος χρόνος από την ημερομηνία επιστροφής τους (72 ώρες).

Παιδική Βιβλιοθήκη :

 1. Ο δανεισμός & η επιστροφή των βιβλίων γίνεται στο ισόγειο της βιβλιοθήκης (κεντρική είσοδος) με την επίδειξη της κάρτας μέλους.
 2. Ο δανεισμός γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω.

 

Media lab:

 1. Το MediaLab παραμένει κλειστό για το κοινό.
 2. Επιτρέπεται η χρήση του μόνο για έρευνα-αναζήτηση στην ψηφιακή συλλογήτης ΚΔΒΚ, μετά από αίτηση.

Αρχείο:      

 1. Πραγματοποιείται εξυπηρέτηση ΜΟΝΟ για τις επείγουσες εργασίες (πχ άμεση κατάθεση εργασίας για κτήση πτυχίου) κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος http://www.kozlib.gr/kozlib_new/?page_id=1468 ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
 2. Η χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό της ΚΔΒΚ, κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος http://www.kozlib.gr/kozlib_new/?page_id=1468
 3. Για αμεσότερη εξυπηρέτηση παρακαλούνται οι χρήστες να αναγράφουν τα στοιχεία των τεκμηρίων μετά από έρευνα στον κατάλογο της (https://catalogue.kozlib.gr/vufind/).

 

Επικοινωνία- Χρήσιμες Πληροφορίες:

Ιστοσελίδα:
www.kozlib.gr,
Δανειστικό[email protected],
Πρωτόκολλο: [email protected]

Τηλέφωνο νούμερο εξυπηρέτησης: 2461049319.

Εσωτερικές γραμμές:

 • Δανειστικό τμήμα:  152,
 • Αρχείο 153,
 • Παιδική Βιβλιοθήκη 145,
 • Διοικητικές/Οικονομικές υπηρεσίες 146, 102, 149

ΚΔΒΚ Οκτώβριος 2020

Μοιραστείτε την είδηση