Η μελέτη για τη βελτίωση της επαρχιακής οδού από διασταύρωση Επαρχιακής Οδού Κοζάνης -Λάρισας μέσω Ρυμνίου, έως Ελάτη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020

2 Min Read

Την ένταξη της μελέτης «Βελτίωση επαρχιακής οδού από διασταύρωση Επαρχιακής Οδού Κοζάνης -Λάρισας μέσω Ρυμνίου έως Ελάτη και πρόσβαση στη μαρμαροφόρο περιοχή Τρανοβάλτου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020, υπέγραψε τη Δευτέρα 28/02/2022, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η βελτίωση της επαρχιακής οδού Προσήλιο – Παλιουριά, από τη διασταύρωσή της με την οδό Κοζάνη-Τριγωνικό μέσω Ρυμνίου, έως την είσοδο του οικισμού της Ελάτης, συνολικού μήκους 20 χιλιομέτρων, διερχόμενη εντός των οικισμών Μικροβάλτου, Τρανοβάλτου και Λαζαράδων. Επίσης, προβλέπεται να βελτιωθεί οδικό τμήμα, 3,5 χιλιομέτρων περίπου, από την είσοδο του Τρανοβάλτου,  έως την περιοχή των λατομείων μαρμάρου.

- Advertisement -

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών (τοπογραφική μελέτη, γεωτεχνική και γεωλογική μελέτη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υδραυλική μελέτη, μελέτη αποστράγγισης οδού, μελέτη κόμβων και τεχνικών έργων, μελέτη οδοποιίας υπεραστικής οδού, μελέτη σήμανσης και ασφάλειας, μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ και σύνταξη τευχών δημοπράτησης), ανέρχεται σε 1.761.773,04 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με δικαιούχο φορέα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η μελετητική ωρίμανση αυτού του  οδικού τμήματος, ήταν στις άμεσες προτεραιότητές της, προκειμένου να αναβαθμίσει τις οδικές συνθήκες της Δημοτικής Ενότητας Καμβουνίων και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σερβίων, αλλά και να δημιουργήσει καλές συνθήκες κυκλοφορίας προς την Π.Ε. Γρεβενών και περεταίρω δυνατότητα σύνδεσης, με τον Οδικό Άξονα Ε65, μέσω του κόμβου που πρόκειται να κατασκευαστεί στο Καρπερό του Δήμου Δεσκάτης.

 

Μοιραστείτε την είδηση