Η μετατροπή του Ι.Ε.Κ. Κοζάνης σε Πειραματικό στις δράσεις του Πανεπιστημίου και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1 Min Read

Η μετατροπή του Ι.Ε.Κ. Κοζάνης σε Πειραματικό με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων και πράσινων ειδικοτήτων είναι μια από τις δράσεις που σκοπεύουν να υλοποιήσουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Οι δυο πλευρές δεσμεύτηκαν σε Πρωτοκόλλο Συναντίληψης και Συνεργασίας, που υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδη και ο Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Γεώργιος Βούτσινος, στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

- Advertisement -

Η συνεργασία θα έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της νεολαίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ώστε να περιοριστεί   το φαινομένου της εκροής σημαντικού έμψυχου δυναμικού, προς άλλες χώρες, μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών των εκπαιδευτικών δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης της περιοχής με την ακαδημαϊκή κοινότητα, την παραγωγή και την τοπική αγορά εργασίας.

Μοιραστείτε την είδηση