Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Εορδαίας

1 Min Read

Τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Εορδαίας για το υπόλοιπο της  θητείας της Δημοτικής Αρχής   , όρισε ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης .

Πρόκειται για τους:

- Advertisement -

1.Ανέστη Καραφουλίδη  

Τεχνικών Έργων και Τομέα Περιβάλλοντος

 

2.Ιωάννη Αριστερίδη  

Διοίκησης και Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων

 

3.Γεώργιο Χαϊτίδη

Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών και Πολιτικής Προστασίας

 

4.Κωνσταντίνο Σερσέμη

Πρασίνου και Ανάπτυξης

 

5.Ευθύμιο Παπά  

Καθαριότητας ,Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Εύρυθμης Λειτουργίας Δημοτικών Εγκαταστάσεων

 

6.Δημήτριο Πολυχρονίδη

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ,Νεολαίας, Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων, Απασχόλησης, Αθλητισμού και Παιδείας

 

Τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

Μοιραστείτε την είδηση