Ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα μελέτης του ΙΕΝΕ για τη μεταλιγντική- Τι προτείνει για το νέο παραγωγικό μοντέλο

11 Min Read
Σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη με νέες δραστηριότητες, με μεγάλα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, διαβλέπει μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) για τις περιοχές σε ενεργειακή μετάβαση. Μάλιστα, με βάση το ΙΕΝΕ, οι ΑΠΕ μπορούν να αποτελέσουν αναπτυξιακό «πυλώνα» της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, δημιουργώντας υψηλά καταρτισμένο προσωπικό στις «πράσινες» τεχνολογίες, μέσω των επενδύσεων που θα προσελκύσουν.
Μοιραστείτε την είδηση