Η συνοχή είναι το σημαντικότερο στοιχείο μιας κοινωνίας. Της Βασιλικής Σιαλβέρα*

3 Min Read

Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής συνιστά βασικό προαπαιτούμενο για την πρόοδο μιας κοινωνίας και για τη διαρκή της εξέλιξη της. Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι οι κοινωνίες που προοδεύουν περισσότερο, είναι εκείνες που εγγυώνται ένα αξιοπρεπές επίπεδο για όλους τους πολίτες και την πρόσβαση τους σε υψηλής ποιότητας υγεία, εκπαίδευση, εργασία.

 Η ΕΕ θεωρεί την εξασφάλιση της συνοχής των περιφερειών της ως αναγκαία προϋπόθεση για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη. Οι καταστροφές περιουσιών και των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς  τομέα λόγω των συνεπειών κλιματικής αλλαγής, το αυξημένο κόστος ζωής των πολιτών λόγω της ενεργειακής κρίσης, η παρατεταμένη ύφεση, η αναγκαιότητα για απολιγνιτοποίηση στην περιοχή μας καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού μας όπως:

 • Υψηλό ποσοστό αναπήρων,
 • υψηλό αριθμό ανεργίας στους νέους,
 • υψηλό ποσοστό ανθρώπων που ζουν στα όρια της φτώχειας και
 • φυσικά ο αυξανόμενος γηρασκόμενος πληθυσμός,

καθιστούν απαραίτητη την προστασία και την κοινωνική συνοχή των ευάλωτων πληθυσμών  της Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος μας, ως Περιφερειακή αρχή θα  είναι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και η εξασφάλιση της συλλογικής ευημερίας ,καθώς και της αξιοπρεπούς πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Κρίνεται  επιτακτική η άμεση λήψη στοχευμένων μέτρων για  την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτό τον τομέα προσδοκώ να προσφέρω με όλες τις δυνάμεις μου βιωματικά και επιστημονικά.

Η σημασία της συνοχής είναι διαχρονική και φαίνεται από τους χρηματοδοτικούς  πόρους που εξασφαλίζει η ευρωπαϊκή ένωση από διαφορά ταμεία πχ:

 • Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
 • Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

 Στους τομείς:

 • Για κοινωνική ένταξη
 • Για βιώσιμη ποιοτική εργασία 
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Για ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση κρίσεων 

 Για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων από τις πρακτικές συνοχής, ενθαρρύνεται η συνεργασία με άλλους τομείς, όπως η κοινωνική μέριμνα, η εκπαίδευση ,η υγειονομική περίθαλψη, η τεχνολογία, καθώς και η περιφερειακή ανάπτυξη.

 Η ανθεκτικότητα και η συνοχή των πιο ευάλωτων ομάδων, πάντοτε με συλλογική προσπάθεια και τις κατάλληλες συνέργειες με κρατικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών, μπορεί να εξασφαλιστεί και αυτό για εμάς θα αποτελεί μια συνεχή πρόκληση.

*Η Βασιλική Σιαλβέρα είναι υποψήφια διδάκτωρ Σχολής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Διοικητική υπάλληλος στον Δήμο Κοζάνης. Είναι υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΕ Κοζάνης με τον συνδυασμό “Πορεία Δημιουργίας” με επικεφαλής τον Γιώργο Κασαπίδη

Μοιραστείτε την είδηση