Ικανοποιητική η λειτουργία του εργαστηρίου φυσικοχημικών αναλύσεων του Κέντρου Περιβάλλοντος

1 Min Read

Το Σάββατο 17/12/2016 πραγματοποιήθηκε επιτυχής επιθεώρηση του εργαστηρίου φυσικοχημικών αναλύσεων του Κέντρου Περιβάλλοντος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το εργαστήριο συνεχίζει να τηρεί ικανοποιητικά το Σύστημα Ποιότητας και ως εκ τούτου προτείνεται η διατήρηση της διαπίστευσης του εργαστηρίου σε συνολικά 20 παραμέτρους και τη δειγματοληψία υδάτων. Το ΚΕ.ΠΕ. συνεχίζει να διατηρεί τις περισσότερες διαπιστευμένες παραμέτρους, σε εργαστηριακό επίπεδο, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με πλήρη εξοπλισμό και υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό.

Αποτέλεσμα της καλής ποιότητας των αναλύσεων τις οποίες παρέχει είναι οι συνεχείς επιτυχίες του εργαστηρίου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διεργαστηριακών Συγκρίσεων, το οποίο διεξάγεται σε ετήσια βάση, από εργαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και στο οποίο συμμετέχει το ΚΕ.ΠΕ. τα τελευταία έντεκα χρόνια. Συγκεκριμένα το Κέντρο Περιβάλλοντος βρίσκεται πάντοτε στις πρώτες θέσεις των συγκρίσεων που διεξάγονται στο πεδίο διαπίστευσής του, ανάμεσα σε τουλάχιστον άλλα 60 ευρωπαϊκά εργαστήρια.

- Advertisement -

Ο Πρόεδρος Παύλος Τσότσος, το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του ΚΕ.ΠΕ., ευχαριστούν θερμά όλους τους Δήμους, φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, οι οποίοι συνεργάζονται και στηρίζουν αυτή την Τοπική Προσπάθεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ το 2017.

 

Μοιραστείτε την είδηση