Ηλεκτονικές πληρωμές στο Δήμο Σερβίων

1 Min Read

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη δημόσια υγεία και προς διευκόλυνση των πολιτών δίνουμε τη δυνατότητα καταβολής των οφειλών με κατάθεση ποσών στην Εθνική Τράπεζα στον ακόλουθο λογαριασμό (IBAN): 

GR49 0110 4930 0000 4935 4001 478 

Ο Δήμος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του – αν δεν υπάρξει κεντρική κυβερνητική αντιμετώπιση του θέματος – ώστε να δοθεί παράταση στη λήξη προθεσμίας πληρωμής των βεβαιωμένων οφειλών. Ανεξαρτήτως αυτού, παρακαλείστε όπως κάνετε χρήση της ανωτέρω δυνατότητας και να προβαίνετε σε ηλεκτρονικές πληρωμές προς το Δήμο κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα Εσόδων του Δήμου ώστε να καταβάλετε το ακριβές ποσό της οφειλής.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής πληρωμής, οπότε και θα είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στο Δήμο για πληρωμή, αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως και ραντεβού με την αρμόδια υπηρεσία στα τηλέφωνα 2464350121 και 2464350123.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Μοιραστείτε την είδηση