Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – από τα λόγια στην πράξη, του Δημήτρη Καραθανάση

5 Min Read

Αγαπητή συμπολίτισσα – Αγαπητέ συμπολίτη.

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, είχα την τιμή μαζί με συναδέλφους μου να παρουσιάσουμε δημόσια (Παρουσία και του αρμόδιου Υπουργού Διοικητικής Μεταρύθμισης) τη δουλειά που κάναμε εδώ και 1 χρόνο στο έργο της  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που μας ανατέθηκε από τη Διοίκηση της Περιφέρειας.

- Advertisement -

Παρουσιάστηκαν νέες online υπηρεσίες όπως :

 • Νέου τύπου υποδομές
 • Νέο Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης με τον πολίτη.
 • Δημιουργία wiki- online καταλόγου με όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η Περιφέρειά μας με κάθε λεπτομέρεια.
 • Νέες Ιστοσελίδες Περιφέρειας & Περ. Ενοτήτων
 • Πρότυπες εφαρμογές που δημιουργήθηκαν με σκοπό την κατάργηση δικαιολογητικών και έλεγχο ηλεκτρονικά των προαπαιτούμενων.

Για έρθουν εις πέρας τα παραπάνω, εργάστηκαν περισσότεροι από 120 υπάλληλοι σε όλη την Περιφέρεια για το συγκεκριμένο έργο, με μόνο γνώμονα την αγάπη για τη δουλειά τους και την προσφορά στο συμπολίτη μέσω σύγχρονων λύσεων που μπορούν να αναπτυχθούν.

Όλα τα παραπάνω και κυρίως οι κατάλληλες νέες υποδομές, δημιουργήθηκαν ώστε το 2016 να προχωρήσουμε σε ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα : Τη σταδιακή κατάργηση δικαιολογητικών που τώρα ζητούνται στις υπηρεσίες μας από τους πολίτες για τη διεκπεραίωση κάθε τους αιτήματος, και έλεγχό τους ηλεκτρονικά από τον υπάλληλο-διεκπεραιωτή.

 

Στη χώρα μας είναι διαπιστωμένο πως υπάρχουν πολλά δομικά προβλήματα λειτουργίας του Δημόσιου τομέα. Προβλήματα, τα οποία οδηγούν σε δυσλειτουργία της Διοίκησης και έλλειψη ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας έναντι άλλων χωρών.

Στους δείκτες παγκόσμιας κατάταξης Ανταγωνιστικότητας για το 2012, η χώρα μας καταλαμβάνει ΜΟΛΙΣ την 96η θέση

Ας ρίξουμε μια ματιά όμως που οφείλεται το «έλλειμμα» της χώρας και κατατάσσεται τόσο χαμηλά:
1

 

Γίνεται κατανοητό ότι οι δυσλειτουργίες και η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της χώρας σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 55 % οφείλεται στην κυβερνητική λειτουργία εν γένει, στη γραφειοκρατία και τη διαφθορά. Τομείς οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα, των «περίεργων» πολιτικών επιλογών και της πολυνομίας.

Επιπλέον λόγω της μη ύπαρξης συγκεκριμένων και ενοποιημένων δομών πληροφορικής που θα αντιμετώπιζαν εξολοκλήρου τη  γραφειοκρατία,  μπορούμε να κάνουμε λόγο και για:

 • Έλλειμμα διαφάνειας
 • Μη αντιμετώπιση διαφθοράς
 • Αθέμιτο ανταγωνισμό
 • Παρεμπόδιση επιχειρηματικότητας
 • Χαμηλή ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας
 • Χαμηλή αποδοτικότητα δημόσιου τομέα

 

Μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα αποδοτικότητας στο σημερινό περιβάλλον του Ελληνικού Δημοσίου για να καταλάβουμε πόσο πάσχουμε:

Αν υποθέσουμε ότι για μια υπηρεσία που ζητά κάποιος πολίτης από το δημόσιο μέχρι να διεκπεραιωθεί πρέπει να περάσει από 10 υπαλλήλους, και η αποδοτικότητα των συγκεκριμένων υπαλλήλων αγγίζει το 85% (έστω δηλαδή ότι είναι όλοι κορυφαίοι στη δουλειά τους), τότε σχηματικά θα είχαμε το παρακάτω αποτέλεσμα:

2

Αν ανάμεσα σε κάθε υπάλληλο προσθέσουμε και υπογραφές – εγκρίσεις – αποφάσεις πολιτικών προσώπων, τότε η πραγματική ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσία δραματοποιείται…

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι και οι πιο αποδοτικοί και ευσυνείδητοι υπάλληλοι αχρηστεύονται από το σύστημα εργασίας που ακολουθείται, από τις αέναες διαδικασίες, και τα δεκάδες απαιτούμενα δικαιολογητικά – νομιμοποιητικά έγγραφα.

Το πρόβλημα όμως στο Ελληνικό δημόσιο, δεν είναι τα νομιμοποιητικά έγγραφα, αλλά η έλλειψη δομών (πληροφορικής, διαλειτουργικές βάσεις δεδομένων, κ.λ.π.), ώστε το φυσικό, ή το νομικό πρόσωπο που αιτείται οποιαδήποτε υπηρεσία από το δημόσιο να μπορεί να ελέγχεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ , μέσω των δομών πληροφορικής , και όχι μέσω των εγγράφων που τώρα απαιτείται να προσκομίσει.

Στόχος μας λοιπόν είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών ελέγχου προϋποθέσεων. Κάτι που τώρα γίνεται μόνο με την προσκόμιση δικαιολογητικών στις υπηρεσίες του δημοσίου.

Σε ένα τέτοιο ιδεατό περιβάλλον λειτουργίας στο Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούμε να μιλάμε για:

 1. Άμεση παροχή υπηρεσιών τη στιγμή που αιτούνται.
 2. Ισονομία στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 3. Κατοχύρωση διαφάνειας
 4. Αντιμετώπιση διαφθοράς
 5. Αποφυγή Αθέμιτου ανταγωνισμού
 6. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας από τον απλό επαγγελματία μέχρι τη μεγαλύτερη Εταιρία.
 7. Υψηλή ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας από το δημόσιο
 8. Υψηλή αποδοτικότητα δημόσιου τομέα
 9. Και τέλος Παροχή του πολυτιμότερου εργαλείου που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση για να ασκήσει πολιτική: Την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Συνέπεια  αυτού θα είναι η  κατακόρυφη αύξηση :
 • Της Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
 • Της Οικονομικής Αποδοτικότητας
 • Της Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας
 • Και των Υποδομών

Οι  4 σημαντικότεροι πυλώνες δηλαδή που αξιολογούν την ποιότητα μιας χώρας έναντι των άλλων, θα βελτιωθούν κατακόρυφα διότι όσον αφορά το Ελληνικό Δημόσιο ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ενώ θα υπάρχει η απόλυτη οργάνωση.

Ευχαριστούμε και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ώστε το 2016  οι πολίτες της Δυτ. Μακεδονίας να πάψουν να ξοδεύουν το χρόνο τους σε αναζήτηση δικαιολογητικών και η εξυπηρέτησή τους να γίνεται άμεσα.

 

Με τιμή

Δημήτρης Α. Καραθανάσης
Μέλος ομάδας έργου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ

Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Μοιραστείτε την είδηση