Ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών του 7ου συνεδρίου της Ένωσης Επιστημόνων Δυτ. Μακεδονίας από την Βιβλιοθήκη

2 Min Read

Σε ηλεκτρονική μορφή εκδόθηκαν από την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης τα πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας “Νικόλαος Κασομούλης” με τίτλο: “Ο επαναπροσδιορισμός του Ελληνικού Έθνους σε σχέση με τα Βαλκάνια και τον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο μετά τον 19ο αιώνα. Ρήξεις και συνέχειες”, το οποίο συνδιοργάνωσε με την Κ.Δ.Β.Κ., υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης και της Επιτροπής Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατά το διάστημα 14-16 Μαΐου
2021.
Μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου αναλύθηκαν πολλές πτυχές της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας οι οποίες αφορούσαν στην εκπαίδευση, την πολιτική, την θρησκεία, την τέχνη, τις όψεις του καθημερινού βίου, τα πολιτικά γεγονότα, την τοπική Ιστορία, που όλες μαζί σκιαγραφούν μια εικόνα του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους.
Οι θεματικοί κύκλοι του συνεδρίου ήταν:
– Ιδεολογικές Προεκτάσεις
– Εκπαίδευση
– Στον απόηχο του Διαφωτισμού
– Κοινωνία- Πολιτισμός
– Πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις
– Τριλογία “Αναζητώντας την ελληνοχριστιανική μας ταυτότητα, σε έναν αναγεννώμενο, από τις στάχτες του, κόσμο”.
Τριάντα τρεις εισηγήσεις συνέθεσαν τις ενότητες αυτές, με τις οποίες περιγράφηκαν στιγμές του αγώνα της εθνικής αποκατάστασης του Ελληνικού Έθνους, σε όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικοπολιτικού και πολιτισμικού βίου, μέσα από μία διαθεματική προσέγγιση. Ιστορικοί, άνθρωποι των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καλλιτέχνες, οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι, νομικοί, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, ο
καθένας μέσα από την επιστήμη του, ερμήνευσε γεγονότα, στάσεις και συμπεριφορές της επαναστατημένης Ελλάδας και της πορείας της προς την συμπόρευση με την πολιτισμένη Δύση.
Η επιστημονική επιμέλεια των πρακτικών έγινε από την κ. Όλγα Χ. Κούρτογλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην σχολή Οικονομικών Επιστημών Πρόεδρος της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας Νικόλαος Κασομούλης, και η ηλεκτρονική έκδοση είναι ελεύθερα προσβάσιμη στην διεύθυνση: http://www.kozlib.gr/kozlib_new/wp-content/uploads/2021/08/Praktika_7ou_synedriou.pdf

Μοιραστείτε την είδηση