Ημερίδα Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία – Παραδείγματα στη Δυτική Μακεδονία – Συνδιοργάνωση των Ευρωπαϊκών Έργων SYMBI (Interreg Europe) και LIFE M3P (Life)

2 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία, Παραδείγματα στη Δυτική Μακεδονία» την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στο Κοβεντάρειο.
Η ημερίδα γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης των ευρωπαϊκών έργων SYMBI (Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Interreg Europe και Μ3P (Material Match Making Platform) με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE που υλοποιούν ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. αντίστοιχα.
Πριν την έναρξη της ημερίδας θα λάβει χώρα η 3η συνάντηση του Δικτύου εμπλεκομένων μερών (stakeholders group meeting) του έργου SΥΜΒΙ με βασικό θέμα τις Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στους τομείς της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας.

Κοβεντάρειο, Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

18.30 – 18.45 Εγγραφές
18.45 – 19.00 Χαιρετισμοί
19.00 – 19.15 Παρουσίαση του έργου SYMBI
Δημήτριος Κακουλίδης, Δήμος Κοζάνης, Γρ. Προγραμματισμού
19.15 – 19.30 Παρουσίαση του έργου LIFE M3P
Νικόλαος Ντάβος, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
19.30 – 19.45 Κυκλική Οικονομία και Βιομηχανική Συμβίωση: Το πρόγραμμα BIOREGIO
Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ
19.45 – 20.00 Το επιτυχημένο παράδειγμα συνύπαρξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στη ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας
Δρ. Νικόλαος Περδικάρης, Γενικός Διευθυντής ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ
20.00 – 20.10 Μεθοδολογία ενσωμάτωσης της χρήσης ιπτάμενης τέφρας σε έργα Οδοποιίας
Δρ. Παρασκευή Χριστοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ
20.10 – 20.20 Προοπτικές αξιοποίησης της ιπτάμενης τέφρας σε έργα Οδοποιίας
Νικόλαος Κοϊμτσίδης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, π. Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΜ
20.20 – 20.30 Το πρότυπο της «βιομηχανικής συμβίωσης» στην διαδικασία παραγωγής καύσιμης βιομάζας σε μορφή Πέλλετ
Βασίλης Καλύβας, Μονάδα Παραγωγής Πέλλετ «ΕΛΠΙΣ Μ.ΕΠΕ»
20.30 – 20.45 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Μοιραστείτε την είδηση