Ημερίδες για την οδηγία πλαίσιο για τα νέρα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

2 Min Read

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στα πλαίσια εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών «Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά» (2000/60/ΕΚ) και «Οδηγία για τις Πλημμύρες» (2007/60/ΕΚ), διοργανώνουν ημερίδες Διαβούλευσης της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Δυτικής Μακεδονίας και της 1ης Κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας.
Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, στο Αμφιθέατρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, στο κτίριο της ΖΕΠ Κοζάνης, με ώρα έναρξης στις 09:30 π.μ.
Να σημειωθεί ότι η «Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά» τέθηκε σε ισχύ στις 22-12-2000 μετά από μακροχρόνια περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατανοώντας τη σημασία της προστασίας και διατήρησης του υδάτινου περιβάλλοντος στην Κοινότητα, προχώρησε στη διαμόρφωση της παραπάνω Οδηγίας και η οποία θεσπίζει ουσιαστικά τις βασικές αρχές μιας βιώσιμης πολιτικής των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδυάζοντας ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και την καλή κατάσταση όλων των υδατικών πόρων.

Ο βασικός στόχος της «Οδηγίας για τις Πλημμύρες», είναι για να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών, δημιουργώντας στην ουσία το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, το οποίο επεκτείνεται και συντονίζεται στενά με την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά.
Στη διαδικασία συμμετοχής του κοινού κλήθηκαν να συμμετέχουν όλοι όσοι επηρεάζουν την καλή κατάσταση των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας και επηρεάζονται από αυτήν. Οι διαβουλευόμενοι είναι Φορείς Λήψεις Αποφάσεων, Διαχειριστές, Χρήστες ή Καταναλωτές Νερού, Εμπειρογνώμονες Ειδικοί, οι απόψεις των οποίων και οι παρεμβάσεις θα αποτελέσουν το υλικό για την τελική διαμόρφωση των οριστικών σχεδίων.

Μοιραστείτε την είδηση