Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΟΑΠΝ 2017

straboy
από straboy
10 Min Read

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΟΑΠΝ 2017

Πριν αναφερθούμε ειδικότερα στον Προϋπολογισμό 2017 του ΟΑΠΝ θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε μια μικρή αναφορά στους Προϋπολογισμούς των δυο τελευταίων ετών,  του 2016 και 2015 του ΟΑΠΝ καθώς  ο Προϋπολογισμός του 2017 συνδέεται άμεσα με  αυτούς. Οι Προϋπολογισμοί του 2015 και 2016 του ΟΑΠΝ αποτύπωναν την μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών του ΟΑΠΝ, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014  και τις ενέργειες που αφορούσαν

- Advertisement -
  • στην αναδιοργάνωση των δομών του ΟΑΠΝ (Εικαστικό, Φωτογραφικό, Κολυμβητήριο, Μαζικός Αθλητισμός Γυναικών) με στόχο την πλήρη διαφάνεια στον οικονομικό και διαχειριστικό τρόπο λειτουργία τους και την ξεχωριστή ανά  δομή λογιστική καταχώρηση εσόδων -εξόδων.Πχ στον κωδικό 434.05 του Εικαστικού, από μηδενικά έσοδα μέχρι και το Σεπτέμβρη του 2014, εισπράξαμε από φωτογραφικό και εικαστικό μαζί 25.000 ευρώ για την περίοδο Οκτώβριος 2014 έως και Δεκέμβριο 2015.  Αυτή η αύξηση των εσόδων αποτυπώθηκε και στον προϋπολογισμό του 2016.
  • στον εξορθολογισμό των δαπανών του, με τη μείωση πάγιων δαπανών όπως πχ των ενοικίων του ΟΑΠΝ από 30%, -50%, με τον περιορισμό των εργολαβιών, με περικοπές πολλών δαπανών κλπ.
  • στην εξοικονόμηση σε πολλούς τομείς όπως στις δαπάνες της Αποκριάς που πέσαμε από τις 190.000 το 2014,  στις 149.404το 2015 και στις 111.285 το 2016.
  • Στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για την είσπραξη των ανταποδοτικών εισφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες των δομών του ΟΑΠΝ. Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται έναντι αντιτίμου εισόδου από τους  χρήστεςτων δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων (5 παλιά Κλειστά Γυμναστήρια + αυτό της Λευκόβρυσης) αλλά και των πολιτιστικών δομών (ΔΩΚ, Κοβεντάρειο, Ανοιχτό θέατρο Δάσους).Πχ στο Κολυμβητήριο από 20 ευρώ ετήσιες εισπράξεις  το 2012  και 131,68 ευρώ όλο το 2013  οι εισπράξεις μας μέσα στο 2015  ανήλθαν στις 23.370ευρώ και το 2016 άγγιξαν τις 37.995. Όπως και στον κωδ434.19 που αφορά στους αθλητικούς συλλόγους τα ποσά παρουσιάζουν αύξηση μέσα στο 2017 (50.000), καθώς ήδη  στο 2016 διαμορφώθηκαν στα 32.994.77 ευρώ λόγω της είσπραξης  του αντιτίμου εισόδου από όλες τις ομάδες που κάνουν χρήση των κλειστών γυμναστηρίωντου Δήμου.

Όλοι αυτοί οι στόχοι είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα με πρώτο και κύριο μια ικανοποιητική  αύξηση των εσόδων του ΟΑΠΝ μέσα στο 2015 και μια πιο θεαματική στο 2016.Τα έσοδα αυτά επενδύθηκαν εκ νέου στις ίδιες τις δομές υπό μορφή έργων συντήρησης και αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως πχ  το κονδύλι των 500 ευρώ που χορηγήθηκε από το 2016 για πρώτη φορά σε 11 ποδοσφαιρικά γήπεδα για την αγορά λιπάσματος, τα έργα αναβάθμισης του κολυμβητηρίου, ανακατασκευής πολλών χώρων στο ΔΑΚ κλπ.

Η αύξηση των εσόδων που παρατηρήθηκε τα δυο προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα φέτος στον προϋπολογισμό του 2017 αποτυπώθηκε σε διάφορους κωδικούς. Πχ στον περσινό προϋπολογισμό και στον κωδικό 5111.00 μεταφέρθηκε ως συνολικό ποσό τακτικών εσόδων από το 2015 στο 2016 το μεικτό ποσό των  236.870,77 ευρώ, το οποίομετά και την αποπληρωμή όλων των οικονομικών  υποχρεώσεων του Δεκεμβρίου 2015 μαζί με αυτές του Ιανουαρίου 2016παρέμεινε στον προϋπολογισμό του 2016  το ποσό των 190.566.68 ευρώως καθαρό υπόλοιπο πλεονάζον ποσό εκ μεταφοράς, σε αντίθεση με τις 121.586.61 ευρώ του2014και τις 89.994.46 ευρώ του 2013.

Φέτος στον Προϋπολογισμό του 2017 μεταφέρεται το ίδιο ποσό των 190.566.68 ευρώ χωρίς να συνυπολογιστεί όμως σ’ αυτό η δόση των 90.909,09 του μηνός Δεκεμβρίου από το Δήμο στα πλαίσια της ετήσιας επιχορήγησης του ΟΑΠΝ με το συνολικό ποσό του 1.000.000 ευρώ, όπως αυτή διαμορφώθηκε περικομμένη κατά 100.000 ευρώ από το 2016 και μετά, έναντι του 1.100.000 ευρώ που εισέπραττε ο ΟΑΠΝ τα προηγούμενα χρόνια. Αν στα 190.566,68 ευρώ προσθέσουμε τις 90.909,09 του μηνός Δεκεμβρίου από το Δήμο το μεικτό μεταφερόμενο ποσό στον προϋπολογισμό του 2017 θα ξεπεράσει το περσινό μεικτό ποσό των 236.870,77 και θα ανέλθει στα 281.475.77 ευρώ.

Επιπλέον τα δυο τελευταία χρόνια,πέρα από την αύξηση των εσόδων που παρατηρήθηκε, πληρώθηκαν ΠΟΕ παρελθόντων ετών 2013 και 2014  ύψους 243.797.96 ευρώ.Ο ΟΑΠΝ πλέον δεν χρωστά κανένα προμηθευτή των ετών 2013-14, αλλά το κυριότερο έχει τακτοποιήσει και όλες τιςτρέχουσες οφειλές του μέχρι και το Δεκέμβριο του 2016.

Οι μόνεςΠΟΕ του ΟΑΠΝ που δεν έχουν πληρωθεί ακόμη, αφορούν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, πρόστιμα  και ενοίκια 580 ευρώ μηνιαίως παρελθόντων ετών του Ωδείου, που εντάχθηκαν σε ρύθμιση πριν το 2011, καθώς μέχρι το 2010 από τις προηγούμενες διοικήσεις του Ωδείου δεν είχε καταβληθεί κανένα ενοίκιο στο Δρίζειο Κληροδότημα. Ο ΟΑΠΝ πληροφορήθηκε την ύπαρξη αυτού του χρέους το 2011 με εξώδικο και άρχισε την αποπληρωμή τουμε διακανονισμό από τον Ιούλιο του 2010. Η προηγούμενη Διοίκηση είχε πληρώσει 6 μόνο δόσεις.  Οι τελευταίες δόσειςαυτής της ρύθμισης για τις απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές του Ωδείου παλαιοτέρων χρόνων της οποίας το συνολικό ετήσιο ποσό φθάνει τα 49.000 ευρώ αναμένεται να καταβληθούν μέσα στο 2017.Όσο για το ενοίκιο του Ωδείου,  πέντε  χρόνια μετά έχουν ξοφληθεί όλες οι παλιές δόσεις μέχρι και τον Ιανουάριο του 2014 και προβλέπεται μέχρι τον Δεκέμβριο 2017 να εξοφληθούν οι δόσεις που αφορούν έως και τον Δεκέμβριο του 2015. Ο προγραμματισμός μας είναι μέσα στο 2018 να πληρωθούν όλα τα ενοίκια παρελθόντων ετών.

Ο προϋπολογισμός 2017  έχει να καλύψει ανελαστικές δαπάνες μισθοδοσίας, ενοίκια, δαπάνες παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)ενοικίου Ωδείουκαι ΠΟΕ Ασφαλιστικών εισφορών Ωδείου, κοινόχρηστα, εργολαβία καθαριότητας, ΔΕΗ, δαπάνες λογιστικής υποστήριξης, πετρελαίου κίνησης-θέρμανσης, ασφάλιστρα και τέλη αυτοκινήτων , τηλέφωνα. Αυτές  ξεπερνούν συνολικά την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου (1. 000.000. ευρώ.)

Ανέρχονται σε 1.009. 609,16  καθαρά ως προς την μισθοδοσία και σε 199.994,01 οι υπόλοιπες. Σύνολο 1.209.603,07 ευρώ.

Στην κάλυψη αυτής της διαφοράς  των 209.603,07 ευρώ συμβάλλουν καθοριστικά οι ανταποδοτικές εισφορέςπου εισπράττουμε από τιςδομές που διαχειρίζεται ο ΟΑΠΝ (Ωδείο, Εικαστικό και Φωτογραφικό Εργαστήριο, Αθλητικοί χώροι (κλειστά γυμναστήρια +κολυμβητήριο, Ανοιχτό Θέατρο Δάσους, Κοβεντάρειο, Λευκόβρυση). 

           

Έξοδα

Μερικές γενικές επισημάνσεις.

Φέτος  εξακολουθούμε να έχουμε αυξημένα έξοδα μισθοδοσίας καθώς λόγω ψηφισμένης τροπολογίας του υπουργείου Εσωτερικών που ισχύει αναδρομικά από τον Απρίλιο του 2015 άλλαξε κατηγορία μεγάλος αριθμός εργαζόμενων ΙΔΑΧ του Ωδείου, 20  στον αριθμό,οι οποίοι κατατάσσονται από ΔΕ σε ΤΕ.Έτσι και φέτος παρατηρείταιμεγάλη αύξηση δαπανών στη μισθοδοσία των τακτικών καθηγητών του Ωδείου. ΚΩΔ 6041.02  που από 95.500 το 2015 αυξάνονται στα 168.000 ευρώ το 2016 και στα 145.000 ευρώ το 2017 αλλά και στον κωδικό 8231.00 όπου διπλασιάζονται γενικά οι ασφαλιστικές εισφορές από 222.000 το 2015 σε 427.150. ευρώ το 2016 και σε 337.800 ευρώ το 2017 προβλέποντας με το ποσό αυτό να καλυφθούν  όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΑΠΝ (Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ ). Ένα μέρος του ανωτέρω ποσού θα επιμεριστεί να καλύψει και τις νέες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων του Ωδείου λόγω αλλαγής κατηγορίας από ΔΕ σε ΤΕ, προβλέποντας παράλληλα τη δέσμευση ποσών και για το νέο ασφαλιστικό σύστημα που άρχισε να εφαρμόζεται μέσα στο 2016 και αφορά όλους τους εργαζόμενους του ΟΑΠΝ ανεξαρτήτως σύμβασης εργασίας. Οι ΙΔΑΧ του ΔΩΚ πληρώθηκαν αναδρομικά από Μάιο 2015 έως και Δεκέμβριο 2015, δεν πήραν καθόλου αναδρομικά μέσα το 2016, προβλέπεται όμως στον προϋπολογισμό του 2017 να ξεκινήσει πάλι η καταβολή ενός μέρους αυτών.  Να υπενθυμίσουμε επίσης  ότιτο Σεπτέμβριο του 2016  υπογράφτηκαν  30 συμβάσεις ΙΔΟΧ με διαδικασία ΑΣΕΠ , 24 εξ αυτών  αφορούν πρόσληψη καθηγητών του Ωδείου, 4 στο Εικαστικό , 1 Φωτογραφικό και 1 Πανδώρα.

Αύξηση επίσης παρουσιάζουν και τα πάγια έξοδα μας καθώς προγραμματίζουμε παρεμβάσεις τόσο στις αθλητικές εγκαταστάσεις με αγορές αθλητικού εξοπλισμού, όσο και σε άλλες δομές.

Αύξηση παρατηρείται επίσης στις δαπάνες της Αποκριάς λόγω κατασκευής νέων οντάδων και αλλαγής της διακόσμησης των δρόμων και πλατειών.

Καταλήγοντας θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι με τις ανωτέρω προγραμματισμένες παρεμβάσεις  ο Προϋπολογισμός  του 2017 παρουσιάζει πλέον μια καθαρή αναπτυξιακή διάσταση και αντανακλά την προσπάθεια μας να επενδύσουμε το πλεονάζον ποσό σε έργα συντήρησης και αναμόρφωσης των δομών που διαχειριζόμαστε προς όφελος των δημοτών που κάνουν χρήση αυτών αλλά και του Δήμου συνολικότερα.

 

Η Πρόεδρος του ΟΑΠΝ

Φανή Φτάκα-Τσικριτζή

 

Μοιραστείτε την είδηση