Ισολογισμός ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης 2016, όταν οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους….. Tης Φανής Φτάκα – Τσικριτζή

9 Min Read

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συζητήθηκε και εγκρίθηκε ο Οικονομικός Απολογισμός –Ισολογισμός έτους 2016 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού κ Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (ΟΑΠΝ) , ο οποίος μάλιστα πέρασε και από έλεγχο ορκωτού λογιστή. Με την ανάρτηση του Ισολογισμού του ΟΑΠΝ στη Διαύγεια με αρ. ΑΔΑ 61Α4ΟΚΨΕ-Χ55, ως πρόεδρος του ΟΑΠΝ αυτής της περιόδου , θεωρώ υποχρέωσή μου να κοινοποιήσω δημόσια κάποια από τα στοιχεία-συμπεράσματα του οικονομικού ελέγχου, προκειμένου οι δημότες, στηριγμένοι πλέον σε αδιάσειστα αριθμητικά και οικονομικά στοιχεία, να αποκτήσουν μια πιο σαφή και πλήρη εικόνα για τη γενικότερη διαχείριση, που ασκήθηκε στον ΟΑΠΝ από τον Σεπτέμβρη του 2014 έως την άνοιξη του 2017.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αναλυτικής οικονομικής έκθεσης ελέγχου του ορκωτού λογιστή κ. Παν. Παπακωνσταντίνου, η οποία κατατέθηκε προς ενημέρωση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στις 8/1/2018, στον Οικονομικό Απολογισμό έτους 2016 του ΟΑΠΝ στις 31 Δεκεμβρίου 2016 καταγράφηκε ως Ταμειακό Διαθέσιμο το ποσό των 345.422,57 € (Ταμείο 14.306,29 € και Καταθέσεις Όψεως 331.116,28 € ) σε σύγκριση με το έτος 2015, όταν το αντίστοιχο καταγεγραμμένο ποσό ήταν 236.870,77€. Αν τα ανωτέρω δυο ποσά συγκριθούν με το χρηματικό υπόλοιπο των ετών 2012 (49.458,68 €), 2013 (89.994 €) και 2014 (121.586,61€) που διαχειρίστηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή σχεδόν στο σύνολό του, παρατηρούμε στον Οικονομικό Απολογισμό του 2016 του ΟΑΠΝ έναν τριπλασιασμό περίπου των χρηματικών του αποθεμάτων σε σχέση κυρίως με το χρηματικό υπόλοιπο του 2014.
Από τις ανωτέρω οικονομικές εγγραφές του Ισολογισμού, όπως και του Οικονομικού Απολογισμού του 2016 του ΟΑΠΝ προκύπτει ολοφάνερα ότι σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις στα Ταμειακά του Διαθέσιμα , καθόλου ευκαταφρόνητες για να περάσουν απαρατήρητες, αν λάβουμε μάλιστα υπόψη και τα παρακάτω στοιχεία, που περιγράφονται πιο αναλυτικά στην οικονομική έκθεση του ορκωτού των 24 σελίδων:
• τα δυο τελευταία χρόνια (2015 και 2016) οι επιχορηγήσεις του Δήμου προς τον ΟΑΠΝ μειώθηκαν κατά 200.000 € συνολικά, διαμορφωμένες ετησίως στο τελικό ποσό των 999.999 €, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν 1.100.000 €, αρχής γενομένης από το 2011, έτος σύστασης του ΟΑΠΝ.
• το 2016 ο ΟΑΠΝ απασχολούσε 74 άτομα προσωπικό, με έξοδα μισθοδοσίας κατά 100.000€ αυξημένα, διαμορφωμένα στα 699.957,82 €. έναντι 597.647,60 € του 2015. Η αύξηση της μισθοδοσίας μέσα στο 2016, αποτυπώνει κυρίως τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν στις σχέσεις εργασίας, όπως την κατάργηση των εργολάβων και την παράλληλη πρόσληψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, την αύξηση του προσωπικού σε αρκετές άλλες αθλητικές και πολιτιστικές δομές προκειμένου να διευρυνθούν και αναβαθμιστούν οι ανταποδοτικές υπηρεσίες αυτών προς τους δημότες .
• εκτός της μισθοδοσίας, οι υπόλοιπες ανελαστικές δαπάνες του ΟΑΠΝ το 2016 ανέρχονται στις 200.340,82.€ (ΔΕΗ, πετρέλαιο, καθαριότητα κτιρίων, ρύθμιση παλιών εισφορών ΙΚΑ και ενοικίων Ωδείου κλπ.) καταγράφοντας σύνολο ανελαστικών δαπανών και μισθοδοσίας 1.212.280,82 €.
• έχοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία και προκειμένου ο ΟΑΠΝ να πετύχει μια ισόρροπη διαχείριση στα οικονομικά του μεγέθη χωρίς ελλείμματα και δάνεια, στηρίχτηκε στα ανταποδοτικά του έσοδα, τα οποία μέσα στο 2016 αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, χάρη στην ορθολογικότερη χρήση όλων των δομών του, αθλητικών και πολιτιστικών. Μια επίπονη διαδικασία που είχε ήδη ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο 2014, κατέγραψε στις 31/12/2016 έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών ύψους 344.110,41€ σε σχέση με τα 293.351,92€ του 2015. Από τα 344.110,41€ έσοδα, τα 328.676,64 € προήλθαν από δίδακτρα του Εικαστικού-Φωτογραφικού Εργαστηρίου, προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, Κολυμβητηρίου, Κλειστών Γυμναστηρίων (προ του 2014 τα έσοδα από τις προαναφερόμενες δομές ήταν μηδαμινά έως ανύπαρκτα) και του Ωδείου, ενώ τα υπόλοιπα από άλλες πηγές.
• από την άλλη, ο ΟΑΠΝ κατάφερε να μη χρωστά πλέον σε κανέναν προμηθευτή. Τα δυο τελευταία χρόνια 2015 και 2016 πληρώθηκαν συνολικά 245.441 €. προερχόμενα από χρέη παρελθόντων ετών (2012, ’13 και ’14). Από αυτά τα 62.550 € αφορούσαν σε παλιούς προμηθευτές , για τους οποίους καταβλήθηκαν 53.550€ το 2015 και 9000 € το 2016. Μέσα στο 2016 πληρώθηκαν επίσης παλιές, (προ του 2009), απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές του Ωδείου (απόφαση ρύθμισης 344/02-09-2009), ύψους 47.000 € ετησίως όπως και 6.000 €, για παλιά (έναρξη ρύθμισης από Ιούλιο 2010), απλήρωτα ενοίκια του Ωδείου. Πληρώθηκαν ακόμα αναδρομικά καθηγητών του ΔΩΚ αξίας 14.262 € . Συνολικά μέσα στο 2016 πληρώθηκαν 76.262 € για παλιότερα χρέη έναντι 169.179 € το 2015.
• επιπλέον μέσα στο 2016 πραγματοποιήθηκαν συνολικές Αγορές 53.046.65 € έναντι 47.534,58 € το 2015, εκ των οποίων τα 17.814,58 € αφορούσαν στην αγορά υλικών επισκευής κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του ΟΑΠΝ, τα 8.024 € σε αγορές μηχανημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων (αρδευτικό σύστημα, συστήματα χλωρίωσης και εξαερισμού πισίνας, κυκλοφορητές κλπ) και τα 16.906 € σε αγορά επίπλων και συσκευών ( υπολογιστές, μοκέτες, κιόσκια, καρέκλες κλπ) για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Συνεπώς, το 2016 παρά τη μείωση της επιχορήγησης του Δήμου κατά 100.000 € και την αύξηση της μισθοδοσίας άλλο τόσο, ο ΟΑΠΝ όχι μόνο προχώρησε σε τακτοποίηση παλαιών οφειλών ύψους 76.262 € και σε αγορές υλικών και εξοπλισμού 53.046.65 €. αλλά κατέγραψε στο τέλος του έτους και αυξημένα ταμειακά αποθέματα ύψους 345.422,57 € . Τα αυξημένα όμως ποσά που καταγράφηκαν στα χρηματικά υπόλοιπα του ΟΑΠΝ το 2015 όπως και το 2016 δεν σημειώθηκαν τυχαία. Ήταν το αποτέλεσμα μιας χρηστής διοίκησης που από το Σεπτέμβριο 2014 φρόντισε με συγκεκριμένα μέτρα για τη γενικότερη αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΑΠΝ, αλλά και για τη βελτίωση των προσφερόμενων προς τους δημότες υπηρεσιών στον αθλητικό και πολιτιστικό τομέα. Τα μέτρα στόχευαν :
1. στην εξυγίανση των οικονομικών του ΟΑΠΝ και στην αναδιοργάνωση της συνολικής οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης όλων των δομών, αρχής γενομένης από το ίδιο το Λογιστήριο του Οργανισμού, το οποίο μετά τη νομιμοποίηση της λειτουργίας ορισμένων δομών (Εικαστικό -φωτογραφικό εργαστήρι και μαζικός αθλητισμός γυναικών), που λειτουργούσαν παράτυπα εκτός Λογιστηρίου ή κάποιων άλλων που υπολειτουργούσαν (Κλειστά Γυμναστήρια, Κολυμβητήριο) ξεκίνησε τη λειτουργία του σε νέα βάση με όρους απόλυτης διαφάνειας και πλήρους ελέγχου.
2. στον εξορθολογισμό των δαπανών μειώνοντας πάγια, όπως ενοίκια από 30% έως 50%, προχωρώντας σε περικοπές ή εξοικονόμηση δαπανών. Οι ετήσιες δαπάνες για τις περισσότερες από 150 πολιτιστικές εκδηλώσεις του ΟΑΠΝ όλο το 2016 περιορίστηκαν στις 17.492,61 €, χωρίς κανένα αντίκτυπο στην ποιότητα αυτών και χωρίς να συνυπολογιστούν στο ανωτέρω ποσό οι δαπάνες της Αποκριάς , στις οποίες επίσης επιτεύχθηκε μια μέση τιμή εξοικονόμησης 30%, αφού από 190.00€ το 2014 κατέβηκαν στις 150.000€ το 2015 και στις 111.000 το 2016.
3. στη συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών κυρίως δομών με την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών (Κολυμβητήριο, ΔΑΚ, Λευκόβρυση, Κλειστά Σκ’ρκας και Φιλίππου, Λευκοπηγής, Λιάπειο), όσο και με την αγορά μηχανημάτων και τεχνικού εξοπλισμού (πορτών, κυκλοφορητών, συστημάτων χλωρίωσης, συστήματος άρδευσης κλπ) ή με χορηγίες μηχανημάτων ή υλικών για τη συντήρηση του χλοοτάπητα των περιφερειακών γηπέδων.
Τα πορίσματα της οικονομικής έκθεσης ελέγχου του ορκωτού λογιστή μαζί με τα οικονομικά στοιχεία του Ισολογισμού-Απολογισμού του 2016 ήρθαν να επιβεβαιώσουν και επισήμως την ορθότητα των μέτρων και της πολιτικής γενικότερα διαχείρισης που εφαρμόστηκε στον ΟΑΠΝ από το Σεπτέμβρη του 2014 έως και την άνοιξη του 2017 καταδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι όταν οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, οποιαδήποτε άλλη ανάλυση θεωρείται περιττή ή εκ του πονηρού………
Φανή Φτάκα-Τσικριτζή

Μοιραστείτε την είδηση