Κ. Βέττα: «Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. πρέπει να στελεχωθεί άμεσα με εξειδικευμένα στελέχη για να εξασφαλιστεί ότι η τηλεθέρμανση θα είναι προσιτή και απρόσκοπτη»

3 Min Read

Κατάθεση κοινοβουλευτικής ερώτησης

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Π.Ε. Κοζάνης κ. Καλλιόπη Βέττα κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση-αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: «Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στην Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας – Δήμου Εορδαίας».
 
Η ερώτηση βασίζεται στην από 7.11.23 επιστολή της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας – Δήμου Εορδαίας, (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) αναφορικά με το αίτημα για προσλήψεις τακτικού προσωπικού.

- Advertisement -

Ειδικότερα, στην επιχείρηση διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις σε οργανικές θέσεις, καθώς λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων υπάρχουν 14 κενά, τα οποία  προοπτικά θα αυξηθούν έτι περαιτέρω, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων είναι τα 56 έτη.

Με απόφαση του εποπτεύοντα φορέα, του Δήμου Εορδαίας, υποβλήθηκε αίτημα από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη με τακτικό προσωπικό για 11 θέσεις ΙΔΑΧ, στους κλάδους ΠΕ Μηχανικών και ΔΕ Τεχνικού.

Όπως αναφέρει η Βουλευτής, η λειτουργία της τηλεθέρμανσης, με απρόσκοπτο και οικονομικό τρόπο, απαιτεί τακτικό και εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις είναι αυξημένες λόγω του κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων και της συνεπακόλουθης αναγκαιότητας ανάληψης δράσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επισυνάπτεται η ερώτηση.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Για τον κ. Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στην Δημοτική  Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας – Δήμου Εορδαίας». Η Βουλευτής ΠΕ Κοζάνης κ. Βέττα Καλλιόπη καταθέτει αναφορά προς τον  κ. Υπουργό Εσωτερικών, με συνημμένη την από 07.11.2023 επιστολή της  Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας – Δήμου Εορδαίας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) αναφορικά με το αίτημα για προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο Δήμος Εορδαίας, ως εποπτεύον φορέας  υπέβαλλε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη έντεκα (11) κενών  οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού της Δ.Ε.ΤΗ.Π., καθώς λόγω  αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων η δημοτική επιχείρηση έχει δεκατέσσερις  (14) κενές οργανικές θέσεις που επίκειται να αυξηθούν, καθώς ο μέσος όρος  ηλικίας των εργαζομένων είναι τα 56 έτη. Παράλληλα, τονίζεται ότι η λειτουργία  της τηλεθέρμανσης απαιτεί τακτικό και εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις είναι αυξημένες λόγω του κλεισίματος των  λιγνιτικών μονάδων και της συνεπακόλουθης αναγκαιότητας ανάληψης  δράσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ως εκ τούτου, για την  απρόσκοπτη, οικονομικά προσιτή και περιβαλλοντικά ωφέλιμη συνέχιση της  τηλεθέρμανσης, κρίνεται επιτακτική η ικανοποίηση του αιτήματος για  πρόσληψη έντεκα μόνιμων εργαζομένων, τεχνικού και μηχανικού κλάδου.

Μοιραστείτε την είδηση