“Καλλιεργώντας” φρέσκες ιδέες για αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες – Το CluBE συμμετέχει στο νέο Ευρωπαϊκό Έργο H2020 – RUBIZMO

3 Min Read


Μια νέα Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ξεκίνησε με σκοπό να αναγνωρίσει τα βασικά συστατικά για την ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και των επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων, σε τομείς με υψηλές προοπτικές όπως αυτούς των τροφίμων και της γεωργίας, των αλυσίδων αξίας και των υπηρεσιών στις βιολογικές καλλιέργειες.

Οι αγροτικές εκτάσεις καλύπτουν πάνω από το 50% της επιφάνειας της Ευρώπης και στεγάζουν περισσότερο από το 20% του πληθυσμού της. Αυτές οι εκτάσεις φιλοξενούν τους φυσικούς πόρους της ηπείρου, υποστηρίζουν την βιοποικιλότητα και δημιουργούν εκπληκτικά τοπία. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή οικονομία, με τον αγροτικό τομέα να υποστηρίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ωστόσο αντιμετωπίζουν ένα πλήθος προκλήσεων. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η αυτοματοποίηση, οι συνεχώς μεταβαλλόμενες αγορές και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις έχουν άμεσες επιπτώσεις στις αγροτικές δραστηριότητες.

- Advertisement -

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, μια διεθνείς ομάδα από καινοτόμους επιχειρηματίες, επενδυτικές πύλες, ερευνητές και Cluster δημιούργησαν το RUBIZMO – business models for modern rural economies (επιχειρηματικά μοντέλα για νέες αγροτικές οικονομίες) – ένα συλλογικό έργο που θα αναγνωρίσει επιτυχημένες πρωτοβουλίες αλλά και τις συνθήκες εκείνες που υποστηρίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα και την οικονομική του ανάπτυξη στο σύνολο.

Στο RUBIZMO πιστεύουμε ότι η αγροτική οικονομία είναι ώριμη για αλλαγή. Οι νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες με έμφαση στις συνεργασίες, οι μεταβολές στις αλυσίδες αξίας και η συνεχής ευαισθητοποίηση στα προβλήματα της βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές αλλά και προκλήσεις. Ειδικοί από όλη την Ευρώπη θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο ‘hot spots’ επιτυχημένων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες συνθήκες και περιβάλλον μπορούν να αναπαραχθούν και να διαδοθούν και σε άλλες περιοχές. Το RUBIZMO θα υπογραμμίσει επιτυχημένα μοντέλα επιχειρήσεων και πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξίες για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία με ισότιμο τρόπο.

Τα επόμενα τρία χρόνια (2018-2021), το έργο θα υποστηρίζει αγροτικές κοινωνίες ώστε να γίνουν οικονομικά και κοινωνικά ανθεκτικές.

Το CluBE ως εταίρος του έργου συμμετείχε με το Διαχειριστή του Νίκο Ντάβο στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου RUBIZMO που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 14-15 Μαΐου 2018.

Μπορεί κανείς επίσης να παρακολουθήσει τα πρώτα του βήματα του έργου στο twitter @RUBIZMO

Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος
Δυτικής Μακεδονίας
Ιωάννης Φάλλας
Διευθυντής Νικόλαος Ντάβος
Διαχειριστής
[email protected]
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
24610 – 56625

Μοιραστείτε την είδηση