Kαταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων των Δήμων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

6 Min Read

Για την «πρωτότυπη» ενέργεια του Δημάρχου Σερβίων – Βελβεντού να μοιράσει φωτοτυπίες  με συνεντεύξεις συνδικαλιστών (!)

Που αποσκοπεί;  Τι υποκρύπτει ; 

- Advertisement -

Με αφορμή δημοσίευση στον ημερήσιο πανελλαδικό τύπο, συνέντευξη στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού δια των οργάνων του, προέβη σε μία άκρως «άστοχη», «αυθαίρετη» και εν τέλει «επεμβατική ενέργεια» κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, διανέμοντας αντίγραφο της δημοσίευσης αυτής, (που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υπηρεσιακό έγγραφο), σε υπαλλήλους  του Δήμου, με εντολή υπογραφής κάθε υπαλλήλου, ότι την παρέλαβε και με άγνωστες έως τώρα τις αληθινές προθέσεις του. Η ανωτέρω ενέργεια καταγγέλθηκε από υπαλλήλους μέλη του συλλόγου μας.

Το ισχύον ελληνικό σύνταγμα κατοχυρώνει τη συνδικαλιστική ελευθερία στο άρθρο 23 παράγραφος 1, όπου αναφέρει: «Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’ αυτήν δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.». Δηλαδή στο άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος κατοχυρώνεται το δικαίωμα του πολίτη να ιδρύει και να συμμετέχει σε μια συνδικαλιστική οργάνωση. Αποτελεί εξειδίκευση της γενικότερης υποχρέωσης των κρατικών οργάνων να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (άρθρο 25 παρ. 1 Σ). Κατοχυρώνεται επίσης το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης να δρα αυτόνομα και προστατεύονται τα συναφή μ’ αυτή δικαιώματα.  Τέλος, η φράση «κάθε προσβολής» δείχνει ότι το δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας δεν προστατεύεται μόνο έναντι του κράτους αλλά και έναντι κάθε τρίτου που το προσβάλλει (τριτενέργεια δικαιώματος).

Περαιτέρω στο άρθρο 14 του ν.1264/1982 «Συνδικαλιστικές ελευθερίες και Δικαιώματα», ορίζεται ότι: «1. Τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος για την ίδρυση και αυτόνομη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.    2. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα:    α) ν` ασκούν επιρροή στους εργαζομένους, για την  ίδρυση ή μη ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης,    β) να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση,    γ) ν` απαιτούν από τους εργαζομένους δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση,    δ) να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση ή με οικονομικά ή με άλλα μέσα,    ε) να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων,    στ) να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.

Ενόψει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι εμείς ως  συνδικαλιστικά στελέχη συνειδητοποιώντας όλο και περισσότερο, ότι σε εποχές μάλιστα «μνημονίων», η τυχόν προάσπιση συντεχνιακών λογικών και πρακτικών δίνει το πρόσχημα στην όποια διοίκηση να μας παρουσιάζει ως μια καρικατούρα αντικοινωνικών και ιδιοτελών ανθρώπων, καταγγέλλουμε την ενέργεια αυτή και διερωτώμεθα:

1)           Που αποσκοπεί η ανωτέρω ενέργεια του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, η οποία αφενός δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του, αφετέρου δε χρονικά συμπίπτει με ανοικτά ζητήματα μείζονος ενδιαφέροντος για την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών (ασφαλιστικό , φορολογικό, λήψη νέων μέτρων);  Τα αιρετά μέλη στα όργανα του Συλλόγου, μεταξύ των οποίων και πέντε άτομα που είναι και εργαζόμενοι στον Δ. Σερβίων-Βελβεντού  είναι πάντα διαθέσιμα για  οποιαδήποτε διευκρίνιση όσον αφορά την συνδικαλιστική δράση αν και δεν οφείλουν να απολογούνται στη διοίκηση. Εάν από την άλλη υπάρχουν θέματα εργασιακού ενδιαφέροντος, είμαστε εργαζόμενοι και πάντοτε διαθέσιμοι στην διοίκηση.

2)           Τι υποκρύπτει η ενέργεια αυτή;  Μήπως επιδιώκεται η κατάργηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου στα πλαίσια της εντατικοποίησης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της χώρας, να επέλθει ο «εκδημοκρατισμός της διοίκησης», έστω και  καταπατώντας συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές (π.χ. συνεταιρίζεσθαι).

3)           Ποια η σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, η οποία δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του και συντελείται ταυτόχρονα, ενώ εκκρεμούν  (δια παραλείψεων των οργάνων του που επιφέρουν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις) θέματα και ζητήματα υπηρεσιακής φύσης (π.χ. διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων – παροχή μέσων ατομικής προστασίας, ωράριο εργασίας ειδικών κατηγοριών εργαζομένων και άλλα) με αποτέλεσμα να θίγονται υπηρεσιακά και μισθολογικά δικαιώματα υπαλλήλων;

4)          Ποιο είναι το νόημα  της ενέργειας αυτής; Μήπως την απαραίτητη αιτιολόγηση για να μεταχειρίζονται στο Δήμο με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους ή μη σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση;

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η «άστοχη» και «παρορμητική» αυτή ενέργεια, δεν αποτέλεσε προϊόν ώριμης σκέψης από τους εμπνευστές της, σε κάθε άλλη περίπτωση σκόπιμο θα ήταν αυτοί, να διαθέσουν την σκέψη τους και τον προβληματισμό τους για την επίλυση των  καθημερινών προβλημάτων του Δήμου, των υπαλλήλων και των δημοτών και όχι να σπαταλούν τον χρόνο τους σε ζητήματα που αφορούν προσωπικές απόψεις συνδικαλιστικών στελεχών που επί της ουσίας των λεγομένων τους άλλοι μπορούν να συμφωνούν και άλλοι να διαφωνούν. 

Σε κάθε περίπτωση ο κάθε εργαζόμενος -μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης βλέπει και κρίνει με δημοκρατικές διαδικασίες τους εκπροσώπους του. Κάτι που για τον Σ.ΥΠ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης έγινε πολύ πρόσφατα, μόλις στις 26 Φλεβάρη 2016. 

Οι εκδίδοντες την καταγγελία σύλλογοι εργαζομένων των Δήμων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 

Σύλλογος Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Κοζάνης,

Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Κοζάνης,

Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Εορδαίας,

Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Γρεβενών,

Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Καστοριάς.

Μοιραστείτε την είδηση