Καταργούνται νομικά πρόσωπα και σχολικές επιτροπές των Δήμων από 1/1/2024

2 Min Read

Μια πολύ σημαντική αλλαγή στην λειτουργία τους καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Συγκεκριμένα από 1/1/2024 καταργούνται τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ α’ βαθμού και οι σχολικές επιτροπες στο τέλος Ιουνίου του 2024.

Για να γίνει κατανοητό, για το Δήμο Κοζάνης καταργούνται ο ΟΑΠΝ, η Κοινωφελής Επιχείρηση, το νομικό πρόσωπο της Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης, η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κοζάνης όχι όμως και το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που εξαιρείται.  Επίσης η συγκεκριμένη διάταξη δεν περιλαμβάνει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ),

Οι αρμοδιότητες των νομικών αυτών προσώπων μεταφέρονται στους οικείους δήμους, όπως και το προσωπικό τους, που διατηρεί τη σχέση εργασίας που είχε.

Ανταποδοτικά για κάθε νομικό πρόσωπο που καταργείται, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να συστήσει άμισθες επιτροπές π.χ πολιτισμού, αθλητισμού, βιβλιοθήκης, κοινωνικής πολιτικής, ενώ για καθένα ΝΠΔΔ που έχει μέσο όρο ετήσιου προϋπολογισμού άνω του 1 εκατ. ευρώ τα τελευταία πέντε έτη, αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός αντιδημάρχων κατά έναν.

Για τα σχολεια, την ευθύνη οικονομικής διαχείρισης θα εχει πλέον ο Δήμος, ο οποίος στον “μεγάλο κουμπαρά” θα έχει και τα χρήματα για θέρμανση ή για συντηρήσεις κτλ.

Πρόκειται για μια αλλαγή που θα φέρει «πονοκεφάλους» στην έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου καθώς θα πρέπει σε σύντομο χρόνο να γίνουν μεγάλες αλλαγές στο οργανόγραμμα του Δήμου.

Γιάννης Κωσταρέλλας

Μοιραστείτε την είδηση