Κατασκευάζεται το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων του Κρόκου

2 Min Read

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υλοποιείται από τη ΔΕΥΑΚ και αφορά την κατασκευή εξωτερικού δικτύου μεταφοράς ακαθάρτων για τη σύνδεση του οικισμού Κρόκου του Δήμου Κοζάνης με την υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλης Κοζάνης στην Καρυδίτσα, συνολικού προϋπολογισμού 660.000,00 Ευρώ.

«Για χρόνια τα λύματα του Κρόκου έπεφταν στο ρέμα και κατέληγαν στον Αλιάκμονα. Με το συγκεκριμένο έργο τα λύματα του Κρόκου μεταφέρονται στο Βιολογικό Καθαρισμό και υλοποιείται η υποχρέωση, που έχουμε ως κοινωνία να προστατεύουμε το περιβάλλον. Μια υποχρέωση που για χρόνια εκκρεμούσε και πλέον υλοποιείται» δήλωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης.

- Advertisement -

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου μεταφοράς ακαθάρτων, το οποίο αποτελείται από αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων, αγωγό διασύνδεσης του κεντρικού φρεατίου συλλογής ακαθάρτων στο αντλιοστάσιο και καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοστάσιο έως τον υφιστάμενο κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Κοζάνης, πριν την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλης Κοζάνης.

 

Με την υλοποίηση του έργου μεταφοράς των ακαθάρτων του Κρόκου στην ήδη λειτουργούσα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων , ολοκληρώνεται η διαχείριση ακαθάρτων του οικισμού αυτού και το σύνολο των έργων συλλογής και μεταφοράς θα είναι τελείως λειτουργικά.

Εκπληρώνονται έτσι οι όροι της Κοινοτικής Οδηγίας 91/271 αναφορικά με τον εν λόγω οικισμό και αναβαθμίζεται περιβαλλοντικά όλη η περιοχή.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (κατά 85% της συνολικής δημόσιας δαπάνης) και από εθνικούς πόρους (κατά 15% της συνολικής δημόσιας δαπάνης).

Μοιραστείτε την είδηση