Κατεδαφίζει το Βιομηχανικό Συγκρότημα του ΛΚΔΜ η ΔΕΗ

2 Min Read

Κοντοζυγώνει η ώρα του τέλους για τις ιστορικές εγκαταστάσεις του Βιομηχανικού Συγκροτήματος στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς η ΔΕΗ έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην κατεδάφισή τους, ώστε ο χώρος να παραμείνει διαθέσιμος προς αξιοποίηση.

Ο σχετικός διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχτεί και μέσα στο Μάη αναμένεται να επιλεχθεί ο ανάδοχος του έργου, που αφορά την κατεδάφιση με συμβατικά μηχανικά μέσα των κτιρίων του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ, την καθαίρεση – μεταφορά – αποθήκευση εύχρηστων υλικών των κτιρίων, το διαχωρισμό σιδηρού οπλισμού και την παραγωγή θραυστού υλικού.

- Advertisement -

Αναλυτικά, ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις εξής εργασίες, μεταξύ άλλων:

-Καθαίρεση όλων των εύχρηστων υλικών που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο όπως κουφώματα θυρών και παραθύρων, υλικά από τους χώρους υγιεινής, θερμαντικά σώματα, μεταλλικό φέρων οργανισμό στέγης, μεταλλικά φύλλα επιστέγασης κλπ. Τα υλικά αυτά θα μεταφερθούν σε αποθήκες ή σε πλατείες του ΛΚΔΜ που θα υποδειχθούν.

– Κατεδάφιση κτισμάτων μονώροφων ή πολυώροφων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες, δοκοί, τοιχία κ.λ.π.) με τοιχοποιία από οπτοπλιθοδομή και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα και συγκεκριμένα υδραυλική ή κρουστική σφύρα, υδραυλικές σιαγώνες κ.τ.λ.

– Αποσύνθεση και τεμαχισμός δοκών, τοιχίων και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομών, στεγών, θεμελίων από οπλισμένο των κτισμάτων και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών, κ.λπ.

-Φόρτωση των προϊόντων κατεδάφισης για θραύση, διαχωρισμός τους και επί τόπου μετατροπή τους σε θραυστά υλικά, φορτοεκφόρτωσή τους και μεταφορά τους σε χώρους που θα υποδειχθούν με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό σπαστήρα και φορτηγά αυτοκίνητα.

-Ανάκτηση, όσο αυτό είναι δυνατόν, περισσότερου οπλισμού και μεταφορά του σε πλατεία scrap του ΛΚΔΜ.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 8 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε περίπου 400 χιλ. ευρώ.

Γιάννα Παπαδημητρίου – energypress

Μοιραστείτε την είδηση