“Καυτή πατάτα” ο χωρικός σχεδιασμός για την απολιγνιτοποίηση – Τον πρώην υφυπουργό ΠΕΝ Δ. Οικονόμου επιστρατεύει ο Μουσουρούλης

6 Min Read

Η χωρική διάσταση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), εξ ου και ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής αποφάσισε τη συγκρότηση σχετικής ομάδας εργασίας.

Η Ομάδα Εργασίας και Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) θα έχει συμβουλευτικό, τεχνικό και υποστηρικτικό ρόλο προς τη Συντονιστική Επιτροπή, ως προς την ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση και τον χωρικό σχεδιασμό του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Πρόεδρος της ΟΔΕ ορίστηκε ο πρώην υφυπουργός ΠΕΝ (επί υπουργίας Χατζηδάκη), αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Δημήτρης Οικονόμου. Ο κ. Οικονόμου είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το έργο που αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας η ΟΔΕ αφορά:

-Την εποπτική παρακολούθηση της εκπόνησης των μελετών Ε.Π.Σ. (κύριες πολεοδομικές και συνυποβαλλόμενες μελέτες) στις ΖΑΠ και εκπλήρωσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΝ και ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 155, παρ. 3 του ν.4759/2020, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο που θα αναλάβει τον τεχνικό και επιστημονικό συντονισμό της εκπόνησης των εν λόγω μελετών.

-Τη διαμόρφωση της ενιαίας μεθοδολογικής προσέγγισης που πρέπει να ακολουθούν οι ανάδοχοι των μελετών όσον αφορά στην αντιμετώπιση προβλημάτων, στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως με τη Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ, με τις Ειδικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές και την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση.

-Τη στενή συνεργασία με τον Σύμβουλο Συντονισμού για την παρακολούθηση των επιμέρους αναθέσεων των Ε.Π.Σ., την καθοδήγηση και ει δυνατό την επίλυση των επιμέρους θεμάτων που ανακύπτουν.

-Την εξέταση διοικητικών, θεσμικών και λοιπών ζητημάτων, που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών Ε.Π.Σ. και η συνεργασία με τον Σύμβουλο Συντονισμού και τους αρμόδιους φορείς για την επιλυσή τους.

-Τη συνεργασία με τους φορείς και τις επιτροπές που εμπλέκονται στην εφαρμογή των Προγραμματικών Συμβάσεων του άρθρου 155 του ν.4759/2020, σε θέματα χωρικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Μουσουρούλη, η σύνθεση της ΟΔΕ ορίστηκε ως εξής:

-Δημήτριος Οικονόμου, ομ. Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας, Παν. Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος

-Χαράλαμπος Κοκκώσης, ομ. Καθηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Παν. Θεσσαλίας

-Θεοδώρα Γαλάνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Γενική Διευθύντρια Πολεοδομίας, ΥΠΕΝ

-Γεωργία Κοτίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Γενική Διευθύντρια Χωροταξίας, ΥΠΕΝ

-Άννα Υψηλάντη, Τοπογράφος Μηχανικός, Μετακλητή υπάλληλος στο γραφείο του Γεν. Γραμ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος

-Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στέλεχος ΜΟΔ Α.Ε & μέλος Ο.Υ. Τεχνικής Γραμματείας ΣΔΑΜ

-Όλγα Καρβελά, Διπλ. Χημικός Μηχανικός, στέλεχος ΜΟΔ Α.Ε & μέλος Ο.Υ. Τεχνικής Γραμματείας ΣΔΑΜ

-Γεώργιος Πολίτης, Δικηγόρος, ΜΔΕ Πολεοδομίας και Χωροταξίας

-Κωνσταντίνος Καράτζαλος, Αναπληρωτής Καθηγητής τομέα Τοπογραφίας Ε.Μ.Π.

Σημειώνεται ότι στα μέλη της ΟΔΕ δεν θα καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν.

Το βιογραφικό του κ. Οικονόμου

Ο Δημήτρης Οικονόμου έχει σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο της πολεοδομίας-χωροταξίας και γεωγραφίας, από το ΕΜΠ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) και το Κέντρο Αστικών Ερευνών των Παρισίων, με Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χωροταξία από το 1ο Πανεπιστήμιο των Παρισίων (Σορβόννη).

Έχει πλούσιο διδακτικό και ερευνητικό έργο σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητική κέντρα, όπως το ΕΜΠ, το ΕΚΠΑ, το Παν. Θεσσαλίας, το Centre de Recherche d’Urbanisme και το ΕΚΚΕ.

Έχει επιμεληθεί ή συγγράψει μόνος ή με άλλους 7 βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Το ερευνητικό του έργο είναι ποικίλο και καλύπτει πολλά θέματα χωρικής ανάλυσης, ανάπτυξης και σχεδιασμού.

Ο κ. Οικονόμου έχει διατελέσει επίσημος εκπρόσωπος της χώρας ή προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή fora και οργανισμούς και Πανεπιστήμια χωρών του εξωτερικού όπως το Group of Experts on Human Settlements Problems, και η Committee on Housing, Building and Planning, της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υπεύθυνες διοικητικές θέσεις στο Δημόσιο, σε θέματα χάραξης και εφαρμογής της χωροταξικής, πολεοδομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.

Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει:

 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την μεταρρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας (ΥΠΕΚΑ 2012),
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την αγροτική γη (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2010),
 • Μέλος του ΔΣ της Επιστημονικής Εταιρείας Δικαίου Πολεοδομίας-Χωροταξίας (2009),
 • Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2001-03),
 • Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης (2001),
 • Μέλος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (2001),
 • Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την ισοτιμία των Διπλωμάτων Μηχανικών ΑΕΙ και των πτυχίων Master των ισότιμων Αγγλοσαξονικών Πανεπιστημίων (2000),
 • Μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΟΧ (1997-98, και 2017–), του ΔΣ του ΕΕΔΙΠΟΧ (2008–), και του ΔΣ του ΕΣΕΠΠΑ (2017– ).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά του αναφορικά με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ο Δημήτρης Οικονόμου συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του ΤΜΧΠΠΑ καθώς δημιούργησε και οργάνωσε το Εργαστήριο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του οποίου διετέλεσε Διευθυντής επί πολλά χρόνια, μέχρι την αφυπηρέτησή του. Πιο συγκεκριμένα έχει διατελέσει:

 • Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολεοδομία, Χωροταξία και Ανάπτυξη» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2004-08),
 • Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2001-03),
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2000-01),
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Γ’ ΚΠΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1999),
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου “Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας” Β’ ΚΠΣ 1994-1999-ΕΠΕΑΕΚ (1996-2003), καθώς και
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1996-99).

energypress

Μοιραστείτε την είδηση