Καζαντσίδης: Μετά την λαϊκή συνέλευση τι;

4 Min Read
Ο Χάρης Καζαντσίδης, πρόεδρος και κάτοικος της Ακρινής Κοζάνης. Φωτογραφία: Σωκράτης Μουτίδης

Με ανοιχτή επιστολή σε όλους τους αρμόδιους φορείς  Πρόεδρος της Κοινότητας Ακρινής  Θεοχάρης Καζαντσίδης αναφέρεται στις εξελίξεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση και θέτει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν.

Αναλυτικά η επιστολή:

Σε συνέχεια της ιδιαίτερα σημαντικής συνέλευσης των κατοίκων της Ακρινής που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2022 στην Ακρινή μέσω της οποίας ενημερώθηκαν οι κάτοικοι για την πρόταση της κυβέρνησης σχετικά με την εναλλακτική πρόταση έναντι της Μετεγκατάστασης του οικισμού, επανέρχομαι καθώς προκύπτουν μια σειρά ζητημάτων που απαιτούν την άμεση ανταπόκριση όλων μας. Παρά την εκτεταμένη συζήτηση μια σειρά ζητημάτων θα πρέπει να συζητηθούν και να διευκρινιστούν.

Συγκεκριμένα:

  1. Δυστυχώς και παρά τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις, δεν δόθηκαν σαφής απαντήσεις για τις αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την μετεγκατάσταση και το κατά πόσο υφίσταται ή όχι εναλλακτικά η μετεγκατάσταση, σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης της κυβέρνησης από τους κατοίκους. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο νόμος 3937/2011 με το άρθρο 28 ο οποίος επικαιροποιήθηκε με τον νόμο 4495/2017 με το άρθρο 147 είναι ακόμα σε ισχύ και θα πρέπει η κυβέρνηση με το αρμόδιο υπουργείο να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.
  2. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εκκρεμεί η προσφυγή του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής στο Συμβούλιο της Επικρατείας έναντι της μη εφαρμογής του Νόμου από την πολιτεία.
  3. Θα πρέπει επίσης να ενημερωθούμε για τις επενδυτικές προθέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή της Ακρινής, είτε αυτές αφορούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στις αδιατάρακτες εκτάσεις των απαλλοτριωμένων εδαφών, είτε την λειτουργία ή πιθανή επέκταση των ορυχείων στο αγρόκτημα της Ακρινής. Όπως προκύπτει από τους χάρτες που εμφανίζονται από την προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε.-Δημοσίου-Μετάβαση Α.Ε. που πρόσφατα κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι αδιατάρακτες απαλλοτριωμένες εκτάσεις της Ακρινής θα χρησιμοποιηθούν για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε μικρή απόσταση από το χωριό, από την άλλη όμως κανείς δεν μας ενημερώνει για το μέλλον των ορυχείων. Αυτή η νέα πραγματικότητα θα πρέπει να αξιολογηθεί ως προς τις επιπτώσεις της προς το χωριό, όπως επίσης και το γεγονός ότι οι εκτάσεις αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για άλλες χρήσεις προς όφελος των κατοίκων της Ακρινής.
  4. Όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές αυτοί που θα κληθούν να επιλέξουν, μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία, θα είναι οι κάτοικοι της Ακρινής. Είναι σαφές πλέον ότι θα πρέπει να κληθούν να απαντήσουν σε ένα ξεκάθαρο ερώτημα που θα περιλαμβάνει ως επιλογές, την διεκδίκηση της μετεγκατάστασης του οικισμού ή την προτεινόμενη εναλλακτική πρόταση της κυβέρνησης. Σε διαφορετική περίπτωση που δεν θα περιλαμβάνεται η μετεγκατάσταση θα πρόκειται για εμπαιγμό με ένα κατευθυνόμενο ερώτημα καθώς δεν θα υπάρχει επιλογή για τους κατοίκους που επιθυμούν την μετεγκατάσταση. Επίσης θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα ότι σε όποια επιλογή καταλήξουν οι κάτοικοι μεταξύ των δύο η κυβέρνηση θα την υλοποιήσει;
  5. Ως προς την πρόταση της κυβέρνησης που παρουσιάστηκε, πως διασφαλίζεται η δέσμευση της υλοποίησής της από τις επόμενες κυβερνήσεις καθώς απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα που ενδεχομένως να ξεπερνά και τα δέκα (10) έτη;

Υ/Γ : Η Ακρινή και οι κάτοικοί της έχουμε βιώσει μια μεγάλη χρονική περίοδο απαξίωσης και εμπαιγμού. Αυτό που δίκαια απαιτούμε είναι σαφής απαντήσεις, σεβασμό και διαφάνεια. Η μη υλοποίηση της μετεγκατάστασης μετά από 11(έντεκα) χρόνια από την ψήφισή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν τιμά διαχρονικά καμία κυβέρνηση και οι ευθύνες της πολιτείας απέναντι στην Ακρινή είναι τεράστιες.

Μοιραστείτε την είδηση