ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας: Το πολύτιμο αγαθό του νερού – Αίτημα κατάργησης του Ειδικού Τέλους 80% από τους λογαριασμούς ύδρευσης

4 Min Read


Με τον Ν. 1069/1980 προβλέφθηκε η επιβολή του ειδικού τέλους 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος στους λογαριασμούς ύδρευσης. Η επιβάρυνση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 11 του παραπάνω νόμου προβλεπόταν αρχικά για μία δεκαετία, στην συνέχεια όμως παρατάθηκε για δύο ακόμη δεκαετίες, με συνέπεια ο συνολικός χρόνος επιβολής του να φτάσει τα 30 έτη, που για την ΔΕΥΑ Κοζάνης έληγαν τον Δεκέμβριο του 2015.
Με τον Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη),με τον οποίο είτε καταργήθηκαν οι Δ.Ε.Υ.Α. και οι αρμοδιότητες τους πέρασαν στις Υπηρεσίες Ύδρευσης των Δήμων είτε οι διάφορες Δ.Ε.Υ.Α. συγχωνεύτηκαν δημιουργώντας μία νέα Δ.Ε.Υ.Α. ανά Δήμο, ανακύπτει το ζήτημα της νομιμοποίησης ή μη των νεοσυσταθεισών Δ.Ε.Υ.Α. να συνεχίζουν να επιβάλλουν το εν λόγω ειδικό τέλος με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
Κατά την λειτουργία των κατά τόπους ΔΕΥΑ και των αντίστοιχων Υπηρεσιών Ύδρευσης των Δήμων παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο αντιμετώπισης όμοιων ζητημάτων, οι οποίες αποδίδονται κατά βάση στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές που λειτουργούν οι φορείς αυτοί αλλά κατά τη γνώμη μας οφείλεται μεταξύ άλλων στην ελλιπή εποπτεία και συντονισμό της δράσης τους.
Προσφάτως ανακοινώθηκε από την ΔΕΥΑ Γρεβενών η κατάργηση του τέλους αυτού που επιβάρυνε σημαντικά τους καταναλωτές δημότες των Γρεβενών. Εξ αφορμής αυτής της εξέλιξης και συνεπείς στην δημοσίως εκφρασμένη άποψη μας, ως Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Δυτικής Μακεδονίας, περί της κατάργησης του ειδικού αυτού τέλους τοποθετούμαστε για ακόμη μία φορά υπέρ της κατάργησης του, αίτημα που απευθύνουμε προς την ΔΕΥΑ Κοζάνης και λοιπούς κατά τόπον αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Θεωρούμε για ακόμη μία φορά, την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης περί διατήρησης του τέλους 80% επί της αξίας του νερού και για το 2018, εσφαλμένη και χωρίς νόμιμο έρεισμα, αφού δεν έχει παραταθεί γα το τρέχον διάστημα με κάποιο νόμο.
Θεωρούμε ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών επ’ ονόματι δήθεν έργων υποδομής και επέκτασης του δικτύου, που ήταν ο σκοπός της θεσμοθέτησης του, είναι απλά προφάσεις και ότι καταχρηστικά διατηρείται το εν λόγω ειδικό τέλος για λόγους βιωσιμότητας της επιχείρησης που πηγάζουν από ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την επιχείρηση και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις (δανειακές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις της ίδιας).
Θέση μας είναι, ότι η αδυναμία της δημοτικής επιχείρησης να εισπράξει οφειλές εκατομμυρίων, που πολλές εξ αυτών αγγίζουν το όριο της παραγραφής καθιστά αυτή νομικά υπόχρεη, να αναζητήσει την λύση των οικονομικών της προβλημάτων αλλού και όχι να επιβαρύνει τις πλάτες των καταναλωτών.
Για τους παραπάνω λόγους και κυρίως για τη μη νόμιμη διατήρηση του ειδικού τέλους 80% επί της αξίας του νερού στους λογαριασμούς ύδρευσης με αποφάσεις του Δ.Σ. της επιχείρησης, καλούμε την Δ.Ε.ΥΑ. Κοζάνης και τους λοιπούς φορείς Ύδρευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, για την ομοιόμορφη επιβολή των χρεώσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης και στην κατάργηση του τέλους αυτού.
Ας μην ξεχνάμε, ότι το νερό είναι κοινωνικό έννομο αγαθό και πρέπει να προστατεύεται από όλους μας και να μην καταλήγει να είναι απρόσιτο αγαθό, επιβαρυνόμενο με απαγορευτικά για τον καταναλωτή τέλη.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2461042282, ώρες 09:30 – 12:30.

- Advertisement -

Για το ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Στ. Ιωαννίδης

Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Αν. Κτενίδου

Μοιραστείτε την είδηση