«Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή Ιστορική Έδρα του Δήμου Κοζάνης»: Κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης στο LEADER

1 Min Read

Πρόταση για τη δημιουργία  «Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή Ιστορική Έδρα του Δήμου Κοζάνης», κατατέθηκε από το Δήμο Κοζάνης στο πρόγραμμα CLLD/LEADER.

Το έργο προτάθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020», στο πλαίσιο της πράξης «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών», με τον συνολικό προϋπολογισμό του να ανέρχεται σε 287.800 ευρώ.

- Advertisement -

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός χώρου για την προβολή της βιοποικιλότητας, των ιχθυοπαραγωγικών διαδικασιών και των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στην τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου, μια περιοχή με ιδιαίτερα γεωγραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την προβολή της περιβαλλοντικής ταυτότητας της λίμνης και τον περαιτέρω εμπλουτισμό του τουριστικού της προϊόντος.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πόλου προσέλκυσης επισκεπτών που με σύγχρονο ψηφιακό, διαδραστικό, πολυμεσικό και ψυχαγωγικό τρόπο θα προσφέρει ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον στο ευρύ κοινό και συνεπώς θα συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

 

Μοιραστείτε την είδηση