ΚΕΠΚΑ Δυτ. Μακεδονίας: Αποκατάσταση για το θέμα με το ειδικό τέλος του 80% στο νερό

5 Min Read

Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ) Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της συνάντησης που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στο Δημαρχείο Κοζάνης με τον Δήμαρχο Κοζάνης κ. Ελευθέριο Ιωαννίδη, παρόντων του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κ. Αχιλλέα Δημητριάδη, του μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κ. Μανώλη Κουτσοσίμου και των λοιπών στελεχών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εκδίδει το παρόν Δελτίο Τύπου προς αποκατάσταση της κατάστασης που δημιουργήθηκε μετά την δημοσίευση του Δελτίου Τύπου της 8ης Μαΐου 2018 με θέμα το αίτημα για κατάργηση του ειδικού τέλους 80% στο νερό και με σκοπό την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών.

Αποσαφηνίζουμε στο καταναλωτικό κοινό, μετά και τις διευκρινήσεις που μας δόθηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κατ’ αρχήν, ότι η χρέωση του 80% επί της αξίας του νερού στους λογαριασμούς ύδρευσης δεν είναι το ειδικό τέλος 80% που προβλεπόταν στο άρθρο 11 Ν.1069/1980, το οποίο καταργήθηκε και κατά δεύτερον ότι η χρέωση αυτή που αντικατέστησε το προαναφερόμενο ειδικό τέλος επιβάλλεται νομίμως μετά την ψήφιση του Ν.4483/31-7-2017 στα πλαίσια της τιμολόγησης του νερού αντιστοίχως με τις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. Συνεπώς, ορθά αποφάσισε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ (αρ. απ. 216/2017), ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης (αρ. απ. 124/2018) και επικύρωσε η ελεγκτική αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας (με τις αποφάσεις αρ. 40761/2018 & 52426/2018, αντιστοίχως) την επιβολή του 80% στο νερό, εφόσον αυτό έκρινε ότι απαιτούσε η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης, καθώς με βάση τον ανωτέρω νόμο θα πρέπει οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εκάστοτε ΔΕΥΑ στους τομείς ύδρευσης & αποχέτευσης να εξασφαλίζουν τον ισοσκελισμό εσόδων και εξόδων.

Με νέα διευκρίνιση του το ΚΕΠΚΑ συμπλήρωσε πως:

Διευκρινιστικά και σχετικά με το Δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα, 01.06.2018, από το ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτ. Μακεδονίας, επισημαίνουμε ότι, το 80% επί του τέλους του νερού αφορά μόνο στην κάλυψη του κόστους μελετών, δημιουργίας νέων δικτύων, επεκτάσεων και συντήρησης υφισταμένων δικτύων, πληρωμής τοκοχρεωλυσίων (αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων από δάνεια που έλαβε η ΔΕΥΑΚ) τα οποία δάνεια χρηματοδότησαν έργα ύδρευσης αποχέτευσης και δεν αφορά τις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης και τον ισοσκελισμό εσόδων – εξόδων.

Συνεπώς, ορθά αποφάσισε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ (αρ. απ. 216/2017), ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης (αρ. απ. 124/2018) και επικύρωσε η ελεγκτική αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας (με τις αποφάσεις αρ. 40761/2018 & 52426/2018, αντιστοίχως) την επιβολή του 80% στο νερό, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από την αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων και την ανάγκη κατασκευής νέων έργων αλλά και συντήρησης έργων ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς και  μελετών με ιδία συμμετοχή.

Επιπλέον το ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας ενημερώθηκε πλήρως, κατά την ανωτέρω συνάντηση, για τα έργα που έλαβαν χώρα από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από της συστάσεώς της μέχρι σήμερα, για τα εν εξελίξει έργα επέκτασης του δικτύου ή αποκατάστασης παλαιών δικτύων και βλαβών καθώς και για τις μελέτες που γίνονται έτσι ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τα νέα έργα αλλά και για το κόστος αυτών και για την χρηματοδότησή τους, στοιχεία που κατά καιρούς δημοσιεύει η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Τέλος το ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας έλαβε πλήρη ενημέρωση για τις αγωγές  που έχουν κατατεθεί από τους Νομικούς Συμβούλους της Επιχείρησης και εκκρεμεί η εκδίκασή τους ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων καθώς και για αυτές που έχουν εκδικαστεί και έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις αφού μέλημα της επιχείρησης είναι να μην παραγραφούν οι αξιώσεις της από οφειλές καταναλωτών προτρέποντας ταυτόχρονα αυτούς να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε δόσεις.

Η συνάντηση είχε εποικοδομητικό περιεχόμενο καθώς το ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αντάλλαξαν απόψεις για ουσιαστικά ζητήματα προς όφελος των καταναλωτών.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ στέκεται πάντα αρωγός στους καταναλωτές και θα είναι στο πλάι του για να παράσχει πάντα σωστή πληροφόρηση και να αποσαφηνίζει ζητήματα που προκαλούν σύγχυση.

 

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ.,                    τηλ. 2461042282, ώρες 09:30 – 12:30.

 

 

Για το ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Στ. Ιωαννίδης

Η Γενική Γραμματέας

Παρασκευή Αν. Κτενίδου

 

Μοιραστείτε την είδηση