Κίνητρα για την υιοθεσία ζώων συντροφιάς θέλει να δώσει ο Δήμος Κοζάνης

4 Min Read

Τρόπους για να λυθεί το ζήτημα των αδέσποτων ψάχνει να βρει ο Δήμος Κοζάνης, ο οποίος θέλει να δώσει κίνητρα στους πολίτες να υιοθετήσουν αδέσποτα ζώα συντροφιάς, μέσω της χορήγησης της απαραίτητης τροφής του ζώου για έξι μήνες και την παροχή του κινήτρου της χορήγησης της απαραίτητης ποσότητας τροφής ζώου συντροφιάς σε πολίτες που υιοθετούν τη λειτουργία σημείου σίτισης – παροχής νερού αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που έχει εγκαταστήσει ή θα εγκαταστήσει ο Δήμος Κοζάνης.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το άρθρο 12, ν. 4830/2021, «οι δήμοι δύναται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να παρέχουν κίνητρα, προκειμένου να ενθαρρύνουν τη σήμανση και καταχώρηση στο ΕΜΖΣ των σκύλων και των γατών, τη στείρωση τους, καθώς και την υιοθεσία αδέσποτων ζώων, είτε: α) μέσω διατακτικών  (voucher) στους δημότες ή κατοίκους τους ή άλλων αντίστοιχων κινήτρων είτε β) με μείωση των δημοτικών τελών ανά έτος κατά ανώτατο ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) για τους ιδιοκτήτες στειρωμένων, σημασμένων και καταχωρημένων στο ΕΜΖΣ ζώων».

- Advertisement -

Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, το οποίο περιλαμβάνει την περισυλλογή, την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή, τη στείρωση, την εύρεση αναδόχου και την υιοθεσία τους. Επιπλέον, υποχρεούνται να υλοποιούν προγράμματα πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.

338.000 ευρώ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρησιακού προγράμματος που περιλαμβάνει σειρά δράσεων. Μερικές από αυτές είναι:

·       465 στειρώσεις, περιθάλψεις, περισυλλογές, σημάνσεις, καταχωρήσεις, υιοθεσίες, αναδοχές, επανεντάξεις, εμβολιασμοί και λοιπές ενέργειες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς  με προϋπολογισμό 186.000 και χρονοδιάγραμμα 12 μήνες.

·       Λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου με προϋπολογισμό 36.000 ευρώ

·       Τοποθέτηση νέων σταθμών σίτισης και ποτίσματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ και χρονοδιάγραμμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Προμήθεια ξηρής τροφής σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και επιπλέον κίνητρα

·       Λοιπές προμήθειες απαραίτητες για τη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου.

Τα προβλήματα της εφαρμογής

Στα δυνατά σημεία συγκαταλέγονται το αδειοδοτημένο καταφύγιο από το 2012 και ο κανονισμός λειτουργίας του που είναι εγκεκριμένος με απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Σημαντικό είναι, επίσης, ότι υπάρχει και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και το δημοτικό κτηνιατρείο που βρίσκεται σε λειτουργία.

Τα αδύναμα σημεία του προγράμματος είναι οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, καθώς το πρόγραμμα εκτελείται κυρίως με ιδίους πόρους και συμπληρωματικά με χρηματοδότηση μέσω διαφόρων προγραμμάτων (Φιλόδημος, ΚΑΠ, κτλ). Επίσης, η έλλειψη μόνιμου απαραίτητου προσωπικού ειδικοτήτων σχετιζόμενων με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Να σημειωθεί ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι πιο αυστηρό με το θέμα της στείρωσης των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς και εφόσον εφαρμοστεί, μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των αδέσποτων αυτών που οφείλονται σε μη στείρωση δεσποζόμενων και ακόλουθη εγκατάλειψη.

Από την άλλη υπάρχει διαρκώς το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού των ζώων που δεν είναι στειρωμένα, η εγκατάλειψή τους, αλλά και η μη τήρηση της νομοθεσίας από τους ιδιοκτήτες. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια «κάνουλα» αδέσποτων, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού εάν δεν διατεθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι σε συνδυασμό με τις απαραίτητες ενέργειες για την εξάλειψη τους.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου Κοζάνης θα στοχεύσει στην καταπολέμηση της εγκατάλειψης και το σφράγισμα μη αδειοδοτημένων χώρων συνάθροισης ζώων συντροφιάς, σε αυστηρούς ελέγχους σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, σε ενημερωτική καμπάνια ευαισθητοποίησης, σε λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου, σε τουλάχιστον 1.200 στειρώσεις, περιθάλψεις, εμβολιασμούς και λοιπές ενέργειες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε τοποθέτηση νέων σταθμών σίτισης και ποτίσματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε προμήθεια ξηρής τροφής σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και λοιπά κίνητρα για τη σήμανση, τη στείρωση και την υιοθεσία ζώων συντροφιάς στα πλαίσια του άρθρου 12 του ν.4830/21.

Θένια Βασιλειάδουwww.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση